• http://fcg.se/wp-content/uploads/1_FCG_100procent_kundnöjdhet.jpg
 • http://fcg.se/wp-content/uploads/1_FCG_50procreducering1.jpg
 • http://fcg.se/wp-content/uploads/1_FCG_Helhetslösning1.jpg
 • http://fcg.se/wp-content/uploads/FCG-Årets-Superföretag-2014.jpg
 • http://fcg.se/wp-content/uploads/4_Riskbaserad-Verksamhet1.jpg
 • http://fcg.se/wp-content/uploads/compliance-slider_gs2b.jpg
 • http://fcg.se/wp-content/uploads/1_Exklusiv-kompetens1.jpg
 • http://fcg.se/wp-content/uploads/1_FCG_Bestpractice1.jpg
 • http://fcg.se/wp-content/uploads/intern-styrning-slider_gs2b.jpg
 • http://fcg.se/wp-content/uploads/1_FCG_strategerospecialister1.jpg
 • http://fcg.se/wp-content/uploads/3_IGS1.jpg
 • http://fcg.se/wp-content/uploads/1_FCG_Verksamhetsanpassning1.jpg
 • http://fcg.se/wp-content/uploads/aktuariella-slider_gs2b.jpg
 • http://fcg.se/wp-content/uploads/fcg-insights-slider_gs2.jpg
http://fcg.se/wp-content/themes/flare/images/shadow-1.png

FCG är ett konsultföretag bestående av experter med fokus på risk- och kapitalhantering, regelefterlevnad samt intern styrning och kontroll i finansiella företag.

Vi kombinerar bred branscherfarenhet med specialiserad och företagsspecifik kunskap. Vår långa erfarenhet av såväl strategiskt som praktiskt arbete i finansiella företag, garanterar ett affärsorienterat angreppssätt för att finna lösningar på de problemställningar vi ställs inför.

Våra kunder är banker, försäkringsföretag, fondbolag, värdepappersbolag och andra finansiella företag.