• http://fcg.se/wp-content/uploads/FCG-Årets-Superföretag-20151.jpg
 • http://fcg.se/wp-content/uploads/FCG-DI-Gasellföretag-20152.jpg
 • http://fcg.se/wp-content/uploads/1_FCG_100procent_kundnöjdhet.jpg
 • http://fcg.se/wp-content/uploads/1_FCG_50procreducering1.jpg
 • http://fcg.se/wp-content/uploads/1_FCG_Helhetslösning1.jpg
 • http://fcg.se/wp-content/uploads/4_Riskbaserad-Verksamhet1.jpg
 • http://fcg.se/wp-content/uploads/compliance-slider_gs2b.jpg
 • http://fcg.se/wp-content/uploads/1_Exklusiv-kompetens1.jpg
 • http://fcg.se/wp-content/uploads/1_FCG_Bestpractice1.jpg
 • http://fcg.se/wp-content/uploads/intern-styrning-slider_gs2b.jpg
 • http://fcg.se/wp-content/uploads/1_FCG_strategerospecialister1.jpg
 • http://fcg.se/wp-content/uploads/3_IGS1.jpg
 • http://fcg.se/wp-content/uploads/1_FCG_Verksamhetsanpassning1.jpg
 • http://fcg.se/wp-content/uploads/aktuariella-slider_gs2b.jpg
 • http://fcg.se/wp-content/uploads/fcg-insights-slider_gs2.jpg
http://fcg.se/wp-content/themes/flare/images/shadow-1.png

FCG är ett rådgivningsföretag bestående av experter inom:

 • Risk- och kapitalhantering
 • Regelefterlevnad
 • Kreditprocess och kredithantering
 • Finance och Treasury
 • Finansiella regler och tillsyn, samt
 • Intern styrning och kontroll (verksamhetsstyrning)

FCG:s starka marknadsinsyn tillsammans med så väl verksamhetsförståelse som innebörden av regler och praxis ger oss en god förmåga att identifiera effektiva och hållbara lösningar utifrån kundens förutsättningar, ambition och behov. Vår ambition är att skapa långsiktiga samarbeten med våra kunder där det finns utrymme för att både stödja, inspirera och utmana verksamheten.

FCG samarbetar i dag med alla karaktärer av finansiella företag så som kreditinstitut och banker, försäkringsföretag, fondbolag och värdepappersbolag samt med icke finansiella företag som påverkas av finans- och kapitalmarknaden.