• http://fcg.se/wp-content/uploads/4_Riskbaserad-Verksamhet1.jpg
  • http://fcg.se/wp-content/uploads/1_Exklusiv-kompetens1.jpg
  • http://fcg.se/wp-content/uploads/2_Outsourcad-riskbera¦êkning1.jpg
  • http://fcg.se/wp-content/uploads/5_Penningtva¦êtt1.jpg
  • http://fcg.se/wp-content/uploads/3_IGS1.jpg
  • http://fcg.se/wp-content/uploads/compliance-slider_gs2b.jpg
  • http://fcg.se/wp-content/uploads/aktuariella-slider_gs2b.jpg
  • http://fcg.se/wp-content/uploads/intern-styrning-slider_gs2b.jpg
  • http://fcg.se/wp-content/uploads/fcg-insights-slider_gs2.jpg
http://fcg.se/wp-content/themes/flare/images/shadow-1.png

FCG – The Financial Compliance Group

 FCG – The Financial Compliance Group AB – är ett konsultföretag specialiserat på riskhantering, regelefterlevnad (compliance) samt intern styrning och kontroll i företag som står under tillsyn av Finansinspektionen eller utländska tillsynsmyndigheter.

Sedan starten 2008 har FCG vuxit kraftigt och vi kan nu räkna oss till en av de ledande aktörerna inom riskhantering och compliance i Sverige. Bland våra uppdragsgivare finns flera av de största bankerna och försäkringsbolagen.