solutions for your Complex world, made simple

Redefining the finance industry, for business, people and society

Vi är specialisterna inom riskhantering,
finansiell juridik och affärsstyrning.

Vill du veta mer?
 

Här kan du se våra senaste insikter

  • Co-sourcing inom AML
    Reglerna kring åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har förstärkts och det är ett fokusområde, inte bara hos Finansinspektionen, utan även i media och i samhället i stort. Det har resulterat i att finansmarknadens åtgärder mot …
  • How the revised prudential rules for investment firms impacts regulatory reporting
    In April 2019, the European Parliament endorsed the revised prudential rules for investment firms, the Investment Firm Regulation (IFR) and the Investment Firm Directive (IFD). The need for stronger capital markets within EU resulted in new tailored …