Complex solutions for your world, made simple

Redefining the finance industry, for business, people and society

Vi är specialisterna inom riskhantering,
finansiell juridik och affärsstyrning.

Vill du veta mer?
 

Här kan du se våra senaste insikter

  • Ny reglering för tjänstepensionsföretag skjuts framåt
    Den planerade lagrådsremissen med lagförslag för genomförande av andra tjänstepensionsdirektivet (IORP II) skjuts fram till tidig vår 2019. Den efterföljande propositionen skjuts till senare under våren 2019. Lagändringarna beräknas kunna träda i …
  • Press Release: FCG Expands in Europe and recruits top risk expert
    The Financial Compliance Group, FCG, with operations across the Nordic region, today announces that it will expand its operations into Europe by establishing an office in the financial capital of Europe, Frankfurt. Experienced risk expert Jonas …