solutions for your Complex world, made simple

Redefining the finance industry, for business, people and society

Vi är specialisterna inom riskhantering,
finansiell juridik och affärsstyrning.

Vill du veta mer?
 

Här kan du se våra senaste insikter

  • Riksdagen har beslutat om ny lag om tjänstepensionsföretag
    Riksdagen beslutade den 13 november 2019 om ny lag för tjänstepensionsföretag. Lagändringarna börjar gälla den 15 december 2019, utom en bestämmelse om avgifter vid återköp och överföring av försäkring som börjar gälla den 1 januari 2020. Förslaget …
  • Varför bör man ha en uppförandekod?
    Det är ingen nyhet att finansiella företag ska driva sin verksamhet på ett etiskt ansvarsfullt och professionellt sätt samt upprätthålla en sund riskkultur. Ett företag med robust och effektiv styrning och kontroll innebär ofta också ett mer stabilt …