solutions for your Complex world, made simple

Redefining the finance industry, for business, people and society

Vi är specialisterna inom riskhantering,
finansiell juridik och affärsstyrning.

Vill du veta mer?
 

Här kan du se våra senaste insikter

  • FI-rapport om försäkringsföretagens egna risk- och solvensbedömningar
    Finansinspektionen (FI) har lämnat en rapport med iakttagelser och bedömningar av försäkringsföretagens genomförande av egna risk- och solvensbedömningar (ORSA). Nedan lyfts de viktigaste slutsatserna fram från FI:s rapport. För hela rapporten; se …
  • Finansinspektionen granskar hållbara fonder
    Otydlighet mot kund och behov av gemensamma definitioner av hållbarhet Det har nog inte undgått någon att EU kraftsamlar inför att göra finansmarknaden mer hållbar. Vad som menas med hållbar och vad det betyder att en kapitalförvaltare beaktar …