solutions for your Complex world, made simple

Redefining the finance industry, for business, people and society

Vi är specialisterna inom riskhantering,
finansiell juridik och affärsstyrning.

Vill du veta mer?
 

Här kan du se våra senaste insikter

  • Vad hände med GL12 i år?
    Den 30 juni 2018 trädde nya riktlinjer från europeiska bankmyndigheten (”EBA”) och europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (”ESMA”) rörande lämplighetsbedömningar av styrelseledamöter och ledande befattningshavare i kraft. De nya …
  • FCG acquires Reg&Tech Solutions
    FCG today announces the acquisition of Reg&Tech Solutions AB (Reg&Tech), a software technology provider of Big Data analytics and automation solutions to the financial services industry. FCG has a decade long track record of providing new …