solutions for your Complex world, made simple

Redefining the finance industry, for business, people and society

Vi är specialisterna inom riskhantering,
finansiell juridik och affärsstyrning.

Vill du veta mer?
 

Här kan du se våra senaste insikter

  • Brister i kostnadsantaganden i livförsäkringsföretagens avsättningar
    Finansinspektionen anser att det finns brister i livförsäkringsföretagens försäkringstekniska beräkningsunderlag och i kostnadsmodellering av framtida kostnader vid beräkningen av den bästa skattningen som en del av de försäkringstekniska …
  • Förslag på FFFS för tjänstepensionsföretag
    Finansinspektionen har publicerat förslag på nya föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsverksamhet som ska gälla för tjänstepensionsföretag från den 1 december 2019. Föreskriftsförslaget publicerades den 8 juli 2019 kompletterar regeringens …