Seminarium om intressekonflikter

Cecilia Lindhe NadjalinUncategorized

Torsdagen den 10 december bjöd FCG in till ett frukostseminarium om intressekonflikter. Syftet var att belysa problematiken kring intressekonflikter i verksamheten och hur dessa bäst identifieras och hanteras. FCG:s Nicole Norrestad gick inledningsvis igenom vad en intressekonflikt är och hur intressekonflikter regleras i lag och föreskrift. Det framhölls att intressekonflikter handlar väldigt mycket om god intern styrning och kontroll, varav … Läs mer

FCG i digitala medier

Cecilia Lindhe NadjalinUncategorized

I dagarna är det ett år sedan FCG:s nyhetsbrev hade premiär. Nyheterna, som tar upp det som är aktuellt just, är kortfattade och koncisa för att de som prenumererar ska spara tid och samtidigt få en god uppfattning av vad som är på gång inom de regelverk som påverkar den finansiella sektorn. – Vi har de senaste åren valt att … Läs mer

Ett lyckat första år för fondhotell i Sverige

Cecilia Lindhe NadjalinUncategorized

SFM Stockholm AB, fondbolaget som erbjuder en fullservice fondhotellösning i Sverige, upplever en stark efterfrågan på sina tjänster. ”På lite drygt ett år har vi haft förmånen att upprätta samarbeten med fyra externa förvaltare av alternativa investeringsfonder och specialfonder. AUM uppgår för närvarande till drygt fem miljarder fördelat över 11 fonder, och fler samarbeten är redan överenskomna. Kort och gott … Läs mer

FCG på juristmässa i Uppsala

Cecilia Lindhe NadjalinUncategorized

FCG gästade den 10 november Uppsala och ”Kontaktdagen” som är Uppsalas juriststudenters egen arbetsmarknadsmässa. Syftet med Kontaktdagen är att juriststudenter vid Uppsala Universitet ska få en bättre inblick i det kommande arbetslivet och skapa kontakter med framtida arbetsgivare. Kontaktdagen hölls i år på Uppsala Konsert & Kongress och var välbesökt bland juriststudenterna, vilket märktes av i FCG:s monter där Mårten, … Läs mer

FCG är för andra året i rad i toppen bland Sveriges Superföretag

Cecilia Lindhe NadjalinUncategorized

FCG är för andra året i rad i toppen bland Sveriges Superföretag och landade i år på plats 3 av de 496 Superföretag som utnämnts av Veckans Affärer i samarbete med Bisnode. ”Det är alltid roligt att hamna långt upp på denna typ av lista och det är ett tydligt kvitto på att vårt fokus på att attrahera de bästa … Läs mer

FCG höll seminarium om lämplighetsbedömningsprocessen enligt Solvens 2

Cecilia Lindhe NadjalinUncategorized

Torsdagen den 5 november bjöd FCG in till ett frukostseminarium om lämplighetsbedömningsprocessen enligt Solvens 2. Syftet med seminariet var att belysa de krav som Solvens 2 uppställer, samt hur verksamheten kan implementera de kommande förändringarna. FCG:s Louise Hedqvist gick inledningsvis igenom hur man i verksamheten kan arbeta i hela processen avseende lämplighetsbedömning; från rekryteringsskedet och första interna bedömningen, till arkivering … Läs mer

FCG på JiA-dagarna i Lund

Cecilia Lindhe NadjalinUncategorized

Den 22 oktober gästade FCG JiA-mässan i Lund. JiA står för Juristen i Arbete och mässan syftar till att juriststudenter ska få möta representanter från arbetslivet, få veta mer om deras verksamheter samt knyta kontakter inför framtida jobbsökande. Mässan anses av många juriststudenter i Lund vara terminens höjdpunkt och det märktes med tanke på de över 1000 studenter som sammanlagt … Läs mer

FCG höll seminarium om MiFID II och MiFIR

Cecilia Lindhe NadjalinUncategorized

Torsdagen den 15 oktober bjöd FCG in till ett seminarium med rubriken: MiFID II och MiFIR – Reflektioner över några större regeländringar och genomförandet av reglerna. Syftet med seminariet var att på en övergripande nivå reflektera över, och lyfta fram, de större regelförändringar som MiFID II och MiFIR innebär, samt hur implementeringen av reglerna i verksamheten kan hanteras. Inledningsvis gick … Läs mer

Riskbaserad styrning i försäkringsföretag

Cecilia Lindhe NadjalinUncategorized

Torsdagen den 8 oktober bjöd FCG återigen in till frukostseminarium. Denna gång låg fokus på Riskbaserad styrning inom försäkringsföretag vilket har blivit ett alltmer aktuellt ämne med tanke på de förändringar som Solvens 2 för med sig och framförallt regleringen kring kapitalkrav. Huvudtalare från FCG, Simon Kristoferson, inledde seminariet med att på ett övergripande sätt förklara innebörden av riskbaserad styrning … Läs mer

Oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr besökte FCG

Cecilia Lindhe NadjalinUncategorized

Den första oktober fick vi besök av Anna König Jerlmyr med anledning av att hon uppmärksammat oss i samband med Gasell-utnämningen. Hon avser att träffa några utvalda gasellföretag i syfte att identifiera gemensamma nyckelfaktorer för en lyckad verksamhet samt vilka för- och nackdelar som finns i Stockholm och på nationell nivå ur ett företagarklimat. Detta ska sedermera utmynna i en … Läs mer