FI backar om trafikljusmodellen

Anonym FröbergUncategorized

I oktober 2016 remitterade Finansinspektionen ett förslag till ny utformning av trafikljusmodellen särskilt anpassad för tjänstepensionsföretag. Sedan årsskiftet rapporteras trafikljusmodellen endast av företag som tillämpar äldre solvensreglering för sin tjänstepensionsverksamhet, vilken inte ger en rättvisande bild av de risker som existerar i deras verksamhet. Efter att Finansinspektionen har tagit del av remissvaren har de bestämt sig för att gå vidare … Läs mer

Frukostseminarium inom FinCrime – ett samlat angreppssätt att motverka finansiell brottslighet.

Anonym FröbergUncategorized

Den ökade globaliseringen, utveckling av teknik och ökade uppmärksamheten mot finansiell brottslighet har lett till allt större ansvar för den finansiella marknadens aktörer. Från att endast vara de brottsutredande myndigheternas ansvar är det numera allas ansvar att aktivt arbeta för att motverka finansiell brottslighet. Den 17 november 2016 höll FCG ett välbesökt frukostseminarium som belyste de ökade kraven på finansiella … Läs mer

Fullsatt frukostseminarium om den nya dataskyddsförordningen!

Anonym FröbergUncategorized

Torsdagen den 13 oktober anordnade FCG ett frukostseminarium om vad den nya dataskyddsförordningen innebär och hur regleringen kommer att påverka de företag som behandlar personuppgifter. Jeanette Lundius och Thomas Nilsson, FCG:s specialister inom området, lyfte de viktigaste förändringarna i förordningen som träder i kraft den 25 maj 2018. De diskuterade och kopplade dessa mot det förändringsarbetet som företagen står inför. … Läs mer

IFRS 17

Anonym FröbergUncategorized

Tidigare i höst höll FCG:s experter Simon Kristoferson och Moses Salci ett frukostseminarium om den nya standarden för värdering och redovisning av försäkringskontrakt. Seminariet tog bl.a. upp bakgrunden till den nya standarden och ett antal grundläggande koncept. I fokus var dock själva värderingen och då inte minst enligt standardmodellen, den så kallade Building Block Approach (BBA). För att tydliggöra några … Läs mer

Nu öppnar vi för ansökningar till Associateprogrammet 2017

Cecilia Lindhe NadjalinUncategorized

Ny som ingenjör, jurist eller ekonom? Den 14 augusti 2017 kan bli ett minne för livet! För dig som vill starta din karriär på ett företag som tar tillvara på dina talanger. För dig som vill ta stort ansvar redan från start och som lockas av konsultrollen inom finansbranschen. Associateprogrammet ger dig förutsättningarna att bli en ledande FCG-konsult. Klicka här … Läs mer

FCG in the first international CryptoFinance Summitto

Anonym FröbergUncategorized

FCG is an innovative partner to the financial industry. We are dedicated to contribute to the development of the FinTech industry. FCG  has a clear and valuable offering to the Fintech industry and we seek to be the trusted advisor to both the established players AND  to the disruptive and innovative Fintech industry. We are therefore proud to take part … Läs mer

Funderar du på att starta ett fintechbolag?

Cecilia Lindhe NadjalinUncategorized

Ansök till STING Test Drive – Fintech för möjligheten att få gratis rådgivning och hjälp att utveckla dina idéer till produkter – ett program som genomförs i samarbete med FCG. Tillsammans med STING och övriga samarbetspartner är vi på FCG helt övertygande om att morgondagens framgångsrika finansbolag sannolikt kommer att startas av dig som redan finns i branschen. Intressant eller … Läs mer

MiFID 2 och IDD – frukostseminarium

Cecilia Lindhe NadjalinUncategorized

Den 8 september 2016 håller FCG:s experter Erna Botonic och Carina Knöös ett frukostseminarium om de nya regelverken MiFID 2 och IDD. Seminariet fokuserar på hur regelverken kommer påverka företagen, men också hur man rent praktiskt kan arbeta redan nu för att klara de krav som Finansinspektionen kommer ställa på företagen, när regelverken träder i kraft. Med utgångspunkt i olika … Läs mer

Nu är det dags att lagstiftare och myndigheter skapar rätt förutsättningar för FinTech-bolagen

Cecilia Lindhe NadjalinUncategorized

FCG har sett ett allt större behov av stöd bland startup-företag med inriktning på tekniska lösningar inom finansbranschen, s.k. FinTech-bolag. Goda idéer och lösningar finns det gott om men många av dem möter en snårig väg av otydliga regler och begränsade förutsättningar. FCG ser det därför som en naturlig del av sitt erbjudande att vägleda och stötta dessa företag att … Läs mer

Dödlighet

Cecilia Lindhe NadjalinUncategorized

En grundläggande risk för livbolag är dödligheten, dvs den takt i vilken de försäkrade avlider. Att skatta dödlighet enbart från det egna beståndet låter sig knappast göras, till det är underlaget för litet, men branschgemensamma undersökningar som DUS06/DUS14 och SCB prognoser ger en god utgångspunkt. Lee-Carter modellen som ligger till grund för dessa har dock en del svagheter, främst vad … Läs mer