Är du vår Marketing Intern 2019?

Obs: vi rekommenderar dig att läsa hela annonsen…!

FCG:s Sales and Marketing Department producerar en bred mängd interna och externa marknadsföringskampanjer utefter våra affärsstrategiska mål. Vi fungerar som ett strategiskt stöd för hela den nordiska orginasationen när det kommer till paketering av våra erbjudanden och vårt varumärke som partner och arbetsgivare.

Vi söker nu en Marketing Intern som kan hjälpa oss att öka våra marknadsaktiviteter! Sales & Marketing består av ett tight team som arbetar tillsammans med organisationens experter över hela Norden!

Rollen innefattar bland annat:

 • Content Production: Stöd i framtagande av material till hemsida och säljmaterial (text och grafik) tillsammans med marknadsavdelningen
 • Stöd inom planering och implementering av strategier för våra sociala kanaler, där du driver våra Employer Branding-kampanjer tillsammans med Head of HR och Head of Marketing
 • Du kommer under ditt Internship involveras i, och delvis leda 1-2 större projekt tillsammans med FCG:s Communications Coordinator
 • Stöd i marknadsföring av våra externa event under FCG:s Event Manager
 • Stötta Sales & Marketing i deras dagliga aktiviteter (bland annat: marknadsundersökningar, nyhetsbrev, internkommunikation, upphandling av grafiskt material etc.)

Vi hoppas att du:

 •  Är/blir eftergymnasialt utbildad inom marknadsföring/digital komunikation eller motsvarande utbildning
 • Är väl bevnadrad i Adobes designverktyg samt Microsoft Office-program
 • Har en portfolio som påvisar förmåga inom design, skrift och SoMe-kompetens
 • Skriver och talar obehindrad engelska

Det är meriterande om du:

 • Har erfarenhet inom B2B-marketing och/eller Employer Branding samt Press/Media
 • Har kunskap inom framtagande och redigering av rörligt material
 • Har språkkunskaper i norska/danska/finska

Rollen är baserad på FCG:s huvudkontor i centrala Stockholm, men du får även möjlighet att besöka våra kontor i övriga Norden för att stötta de lokala kontoren i deras marknadsaktiviteter. Ambitionen med rollen är att du ska få en god känsla för arbetet på S&M-avdelningen på FCG, förstå våra utmaningar och utvecklas i din kommunikativa förmåga hos oss. Under 2019 kommer vi tillsätta en Digital Marketing Specialist, och detta Internship är den perfekta ingången till en framtida plats i vårt team!

Skicka din ansökan till Hugo Blomqvist, Communications Coordinator, där du bifogar CV, eventuell portfolio och ett personligt brev som berättar om varför just du är rätt person för rollen! Vi har dok sett en hel del CV:n i våra dagar, så en kreativ infallsvinkel på din ansökan är ett plus i kanten! I ämnesraden till din ansökan vill vi även att du anger hur många stavfel du hittar i denna text.

Villkor

Omfattning: Heltid

Tidsperiod: I samband med praktikperiod vid ditt lärosäte, alternativt enligt överenskommelse.

Ersättning: Praktikplatsen är obetald i enlighet med praxis för praktik under utbildning.

Övriga villkor: Som Intern på FCG åtnjuter du samma personalförmåner som övriga visstidsanställda, och ses som en av oss under hela din praktik (och förhoppningsvis även efteråt!)

 

Om FCG

FCG har sin grund i svensk och internationell normgivning och implementering av finansiella regler, i praktiken uttryckt som risk- och kapitalhantering, compliance och en överlag god intern styrning och kontroll för marknadsaktörer. Syftet är huvudsakligen att för våra kunder säkerställa ett gott anseende, att de efterlever krav och får maximal utväxling av affären givet den risk som tas. Genom FCG:s utveckling och förfinat fokus inom affärsstyrning är vi nu unika i Norden vad gäller att etablera strategier och effektiva processer som möjliggör för våra finansiella kunder att bygga framtidens verksamhet på rätt kunder, produkter, priser och kanaler. Vi finns i Sverige, Norge och Danmark och har sedan starten 2008 byggt upp en verksamhet med omkring 200 specialister inom juridik, finansiell ekonomi, redovisning, matematik och aktuarier. FCG har kunder inom alla segment och storlekar som står under Finansinspektionens tillsyn och vi hjälper även företag inom andra industrier som möter en reglering eller ser nyttan av en god företagsstyrning samt hantering av kredit-, finans- och riskfrågor.