Fondbolagens 2018

olofNews

Det har varit ett händelserikt år för fondbolagen och det återstår nu bara några veckor till den 28 december då de bolag som har och vill behålla fonder inom premiepensionssystemet måste ge in ansökningar om att få teckna myndighetens nya avtal. I avtalet ställs kvalitativa krav som går utöver dem som Finansinspektionen och lagstiftaren hittills har ställt. Dessa är viktiga att leva upp till vid tidpunkten för nytt avtal men även löpande, t ex krav avseende verksamhetshistorik på fondnivå.

Hållbarhet har och kommer att vara ett ämne att fokusera på. Det krävs av fondbolagen att det finns ett tydligt tänk kring betydelse och innebörd av hållbarhetsfrågor och såväl Finansinspektionen som Konsumentverket har under hösten följt upp hur information och marknadsföring av fonder med hållbarhetsargument har utformats. Fondbolagens förenings riktlinjer för marknadsföring och information har reviderats mot bakgrund av att krav på hållbarhetsinformation har införts i regelverket, se här

FCG hjälper gärna till med regelverkstolkning samt kvalitetssäkring av ansökningar till Pensionsmyndigheten.

God Jul!