EBA’s action plan on sustainable finance

hugoUncategorized

Last Friday EBA published its action plan on sustainable finance including time-lines for reports, guidelines and technical standards mandated to the EBA. The EBA’s responsibility and mandates can be summarised under following legislative acts. Given the complexity of the topic and the deadlines given from legislation and the Commission’s action plan, EBA has set up a working sequence, which can … Läs mer

FCG utser Christine Ehnström till Head of Swedish Consulting och VD för FCG Risk & Compliance AB

olofUncategorized

FCG, specialisterna inom riskhantering, finansiell juridik och affärsstyrning med inriktning mot den finansiella sektorn, tillsätter Christine Ehnström, Partner och affärsområdesansvarig för FCG:s tjänster inom Legal & Compliance, som ansvarig för den svenska konsultverksamheten och VD för FCG Risk & Compliance AB. Christine Ehnström har arbetat på FCG sedan början av 2018 och har över 20 års erfarenhet från finansbranschen med … Läs mer

Enhanced regulation regarding IT and security management in Europe.

hugoUncategorized

Last week, the European Banking Authority (EBA) published the final Guidelines on ICT and security risk management. This Guideline will come into effect on 30th of June 2020 which is a rather short deadline considering the organizational structure and level of detail stated. The guideline defines the minimum requirements on how to manage ICT and security management risk across most … Läs mer

Riksdagen har beslutat om nya regler för pensionsstiftelser

olofUncategorized

Riksdagen beslutade den 13 november 2019 om nya och ändrade regler för pensionsstiftelser. Beslutet innebär en revidering av tryggandelagen och även offentlighets- och sekretesslagen, och är en del av genomförandet av för IORP II-direktivet i svensk rätt. Lagändringarna börjar gälla den 15 december 2019. Ändringar i lag för pensionsstiftelserna handlar i huvudsak om investeringar, företagsstyrning och information till nuvarande och … Läs mer

Riksdagen har beslutat om ny lag om tjänstepensionsföretag

olofUncategorized

Riksdagen beslutade den 13 november 2019 om ny lag för tjänstepensionsföretag. Lagändringarna börjar gälla den 15 december 2019, utom en bestämmelse om avgifter vid återköp och överföring av försäkring som börjar gälla den 1 januari 2020. Förslaget innebär att försäkringsföretag som driver tjänstepensionsverksamhet och nuvarande tjänstepensionskassor kan omvandlas tjänstepensionsföretag samt att nya tjänstepensionsföretag kan startas. Den nya lagen kommer för … Läs mer

Varför bör man ha en uppförandekod?

olofUncategorized

Det är ingen nyhet att finansiella företag ska driva sin verksamhet på ett etiskt ansvarsfullt och professionellt sätt samt upprätthålla en sund riskkultur. Ett företag med robust och effektiv styrning och kontroll innebär ofta också ett mer stabilt finansiellt företag med ett större förtroende från kunderna. Förtroende från kunder är av högsta betydelse för finansiella bolag och dess framgång på … Läs mer

FCG har biträtt Bynk AB vid dess ansökan om att bli betalningsinstitut

olofUncategorized

FCG har biträtt Bynk  vid dess ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet som betalningsinstitut. Tillståndet beviljades av Finansinspektionen den 9 oktober 2019. Tillståndet skapar nya möjligheter för Bynk att kunna utveckla och bredda sin verksamhet. FCG:s team bestod av Jimmi Brink, Partner, Daniel Hemselius, Manager och Camilla Baltscheffsky, Manager. Grattis Bynk!

Co-sourcing inom AML

olofUncategorized

Reglerna kring åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har förstärkts och det är ett fokusområde, inte bara hos Finansinspektionen, utan även i media och i samhället i stort. Det har resulterat i att finansmarknadens åtgärder mot penningtvätt är ett hett diskussionsämne och att kraven på Centralt Funktionsansvariga ökat från organisation, ledning, styrelse och Finansinspektionen. FCG noterar att flera företag … Läs mer