DI utnämner FCG till Mästargaseller 2019!

hugoNews, Uncategorized

Vi är så stolta över att ha blivit utnämnda till en av Dagens Industris Mästargaseller 2019!

Gasellkriterierna

För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla kriterier. Vi gör dessutom en helhetsbedömning av bolaget där ytterligare parametrar som visar på sund verksamhet vägs in. I Gasellundersökningen utgår vi alltid från företagets fyra senaste årsredovisningar.

Ett Gasellföretag har:
1. En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor, enligt den senaste årsredovisningen.
2. Minst tio anställda, enligt den senaste årsredovisningen.
3. Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyraåriga undersökningsperioden.
4. Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
5. Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
6. I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
7. Sunda finanser.

Kriterier för att utses till MästarGasell:
Företaget ska ha utsetts till Gasellföretag minst tre gånger eller fler under de 20 år som Dagens industri har utsett Sveriges främsta tillväxtföretag. Till grund för Gasellundersökningen ligger företagets fyra senaste årsredovisningar.

(källa:fakta.gasell.di.se)

 

Våra konsulter och kunder är allt för oss, och det är tack vara alla er som vi tillsammans lyckats med detta. Utan er hade gasellerna bara hoppat förbi! Stort tack!

Med önskan om en fortsatt fin sommar,

Kristian Bentzer