FCG har biträtt Open Payments Europe AB vid dess ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet som betalningsinstitut

olofUncategorized

FCG har biträtt Open Payments Europe AB vid dess ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet som betalningsinstitut. Tillståndet beviljades av Finansinspektionen den 8 oktober 2019.

Open Payments Europe AB kommer genom att nyttja bankernas öppna API:er tillhandahålla innovativa betaltjänster till både företag och privatpersoner.

FCG:s team har bestått av Daniel Hemselius, Manager och Stefan Elofsson, Senior Manager, och Bolaget har uttryckt belåtenhet över FCG:s stora personliga engagemang i ansökan. Grattis Open Payments!