FCG har biträtt Bluestep Bank AB (publ) vid dess ansökan om tillstånd för utgivning av säkerställda obligationer

olofUncategorized

FCG har biträtt Bluestep Bank AB (publ) vid dess ansökan om tillstånd för utgivning av säkerställda obligationer.

Tillståndet beviljades av Finansinspektionen den 21 november 2019.

FCG:s team bestod av Christine Ehnström (Partner), Jonas Karlsson (Senior Manager) och Daniel Hemselius (Manager).

Grattis Bluestep!