Co-sourcing – Kontrollfunktioner

olofCo-sorucing

FCG vill lyfta möjligheten för finansiella företag att i större utsträckning använda sig av s.k. co-sourcing. Till skillnad från Outsourcing av hela funktioner, innebär utläggning av vissa delar av en funktion, en process eller en återkommande aktivitet. Komplettera verksamheten med expertis, resurser, kontinuitet och kostnadskontroll samtidigt som bolaget har kvar det övergripande ansvaret och kontrollen. Under de senaste åren har … Läs mer

Hur kan riskhanterings- och riskkontrollfunktioner säkra upp ett löpande stöd i en komplex, krävande och föränderlig miljö?

olofCo-sorucing

FCG vill belysa möjligheten för banker att i större utsträckning använda sig av s.k. Co-Sourcing, som till skillnad från Outsourcing av exempelvis en hel funktion istället innebär utläggning av utvalda delar av en process eller återkommande aktivitet. Med Co-sourcing har banken kvar det övergripande ansvaret, men där FCG regelbundet kompletterar befintlig besättning med konsulter med expertkunskap inom området ifråga, för … Läs mer

FCG Co-Sourcing 2019

olofCo-sorucing

Hur kan legal- och compliancefunktioner säkra upp ett löpande stöd i en komplex och krävande arbetsmiljö? Vi vill lyfta möjligheten för finansiella företag att i större utsträckning använda sig av s.k. Co-Sourcing, som till skillnad från Outsourcing av hela funktioner, innebär utläggning av vissa delar av en process eller en återkommande aktivitet. Detta syftar till att komplettera med expertis och … Läs mer