Covid-19 : Navigating an uncertain future

olofUncategorized

Coronavirus – how will it affect the financial sector? The COVID-19 pandemic causes major impact on people, communities and the world, leading to challenges that we have not faced before. The COVID-19 pandemic will undoubtably also have a major negative impact on the global economy and its’ capital markets.   Read more about our Special Task Force and how we can help you navigate any uncertainties … Läs mer

EBA Reviderade riktlinjer om riskfaktorer

olofUncategorized

Den 5 februari i år publicerade EBA sitt förslag till reviderade riktlinjer om riskfaktorer för penningtvätt och finansiering av terrorism. Riktlinjerna som kommer att ersätta ESA:s gemensamma riktlinjer från 2017 syftar till att återspegla utvecklingen på penningtvättsområdet både vad gäller nya risker och förändringar till följd av det femte penningtvättsdirektivet. En välkommen nyhet är att förslaget innehåller sektorspecifika riktlinjer för … Läs mer

Financial Risk expert Sofia Ursby joins FCG

olofFCG Careers, Uncategorized

FCG is proud to announce that Sofia Ursby has joined the GRC advisory team in Sweden. “Sofia will bring additional seniority to our Risk and Treasury offering, further establishing us as the lead advisor to our clients. With Sofia’s experience and set of skills she will be important in FCGs journey to continued growth across the Nordics. The expertise, covering … Läs mer

EBA’s action plan on sustainable finance

hugoUncategorized

Last Friday EBA published its action plan on sustainable finance including time-lines for reports, guidelines and technical standards mandated to the EBA. The EBA’s responsibility and mandates can be summarised under following legislative acts. Given the complexity of the topic and the deadlines given from legislation and the Commission’s action plan, EBA has set up a working sequence, which can … Läs mer

FCG utser Christine Ehnström till Head of Swedish Consulting och VD för FCG Risk & Compliance AB

olofUncategorized

FCG, specialisterna inom riskhantering, finansiell juridik och affärsstyrning med inriktning mot den finansiella sektorn, tillsätter Christine Ehnström, Partner och affärsområdesansvarig för FCG:s tjänster inom Legal & Compliance, som ansvarig för den svenska konsultverksamheten och VD för FCG Risk & Compliance AB. Christine Ehnström har arbetat på FCG sedan början av 2018 och har över 20 års erfarenhet från finansbranschen med … Läs mer

Enhanced regulation regarding IT and security management in Europe.

hugoUncategorized

Last week, the European Banking Authority (EBA) published the final Guidelines on ICT and security risk management. This Guideline will come into effect on 30th of June 2020 which is a rather short deadline considering the organizational structure and level of detail stated. The guideline defines the minimum requirements on how to manage ICT and security management risk across most … Läs mer

Riksdagen har beslutat om nya regler för pensionsstiftelser

olofUncategorized

Riksdagen beslutade den 13 november 2019 om nya och ändrade regler för pensionsstiftelser. Beslutet innebär en revidering av tryggandelagen och även offentlighets- och sekretesslagen, och är en del av genomförandet av för IORP II-direktivet i svensk rätt. Lagändringarna börjar gälla den 15 december 2019. Ändringar i lag för pensionsstiftelserna handlar i huvudsak om investeringar, företagsstyrning och information till nuvarande och … Läs mer

Riksdagen har beslutat om ny lag om tjänstepensionsföretag

olofUncategorized

Riksdagen beslutade den 13 november 2019 om ny lag för tjänstepensionsföretag. Lagändringarna börjar gälla den 15 december 2019, utom en bestämmelse om avgifter vid återköp och överföring av försäkring som börjar gälla den 1 januari 2020. Förslaget innebär att försäkringsföretag som driver tjänstepensionsverksamhet och nuvarande tjänstepensionskassor kan omvandlas tjänstepensionsföretag samt att nya tjänstepensionsföretag kan startas. Den nya lagen kommer för … Läs mer