FCG / Branscher / Bank

Bank


Precis som många andra branscher är banksektorn under ständig utveckling. Förändringarna som sker är ofta drivna av regelverk som det i många fall kan ta flera år att anpassa verksamheten till. Då de nya kraven i viss mån kan vara okända fram till en kort tid innan anpassningstiden och dessutom ständigt förändras gäller det att nå en rimlig nivå på automatisering och flexibilitet gällande såväl teknik som verksamhetsstyrning.

Parallellt med att anpassa sig till nya regelverk måste kundernas ändrade förväntningar och beteenden analyseras och tillmötesgås med målet att bibehålla eller förbättra konkurrenskraften.

Tack vare vår specialistkompetens och erfarenhet kan vi hjälpa er att hitta den optimala lösningen. Det gör vi bland annat inom följande områden:

  • Rådgivning & Utbildning
  • GAP-analys & Implementering
  • Projektledning
  • Resursstöd & Outsourcing
  • Analyser & Beräkningar
  • Kontroller & Validering
  • Rapportering
  • Tillståndsansökningar
  • Revision & Second Opinon

Vill du veta mer?

Jimmi Brink

Partner & Business Manager

Finance

+46 766 35 05 02

jimmi.brink@fcg.se