FCG / Branscher / Fond

Fond


Arbetar du på ett fondbolag eller hos en AIF-förvaltare? Är du en entreprenör som vill förverkliga din idé med hjälp av en fond? Har du stött på en utmaning i din verksamhet som har med fondregler att göra?

Vårt team är branschledande inom fondområdet och har därför en djupgående men också bred kompetens samt en utpräglad kundförståelse som vi fått från våra tidigare jobb i branschen. Vi förstår vilka utmaningar du kan ställas inför och hjälper dig hitta rätt lösningar utifrån dina specifika behov och verksamhet.

Hos oss får du ta del av best practice! Vi ger dock också en känsla av att ligga steget före och ger dig det fokus du behöver för ett hållbart och vinnande koncept.

FCG hjälper er att hitta rätt lösningar utifrån era specifika behov och verksamhet. Vi kan stötta er med allt från riskhantering och regelefterlevnad, tillståndsfrågor och myndighetsrapportering.

Ett urval av FCG:s tjänster:

 • Outsourcing av funktioner inom exempelvis risk, compliance och internrevision
 • Projektledning, kvalificerad rådgivning samt interimslösningar
 • Stöd vid tillståndsansökningar hos Finansinspektionen
 • GAP-analyser exempelvis i samband med införande av nya regelverk
 • Genomlysning av verksamheten utifrån regelverk och branschpraxis
 • Upprättande eller granskning av styrande dokument
 • Löpande rådgivande stöd till styrelse, företagsledning och kontrollfunktioner
 • Skräddarsydda utbildningsinsatser
 • Stöd i framtagande av styrdokument, riskanalyser med mera
 • Myndighetsrapportering och ägarrapportering
 • Fondbolagstjänster via vårt bolag FCG Fonder