FCG / Branscher / Icke-finansiella företag

Icke-finansiella företag


Bolag som inte huvudsakligen bedriver finansiell verksamhet kan ha stor nytta av att titta på den finansiella marknaden. Speciellt när det handlar om närliggande frågor eller områden som de finansiella marknaderna har lång erfarenhet av. Denna typ av frågor ligger ofta utanför ordinarie verksamhet, varför det kan finnas behov av att anlita experthjälp på området.

FCG har en gedigen erfarenhet av den finansiella marknaden och en specialistkompetens vad gäller att ställa verksamhetens risker, regler och behov i symbios med den affärsdrivande verksamheten. Oavsett om det rör sig om finansiella risker, operationella risker eller anseenderisker så är de strategiska, metodmässiga och kulturella ställningstagandena de samma.

FCG erbjuder bland annat tjänster inom områden som riskhantering, treasury, kredithantering, penningtvätt och intern styrning samt kontroll överlag. FCG har dessutom ett brett kompetenserbjudande inom finans som inkluderar en stor del av en CFO:s ansvarsområden såsom verksamhetsutveckling, ekonomistyrning, treasury och redovisning.

Vill du veta mer?

Lennart Krän

Partner

Finance

+46 72 742 43 28

lennart.kran@fcg.se