FCG / Erbjudande / Aktuella ämnen / Basel IV

Basel IV


Under de senaste decennierna har den finansiella sektorn växt större och blivit mer sammankopplad. Detta har lett till ökade systemrisker som i sig resulterat i både längre och allvarligare finansiella kriser. Vi ser också en ökad reglering av aktörer på den finansiella marknaden, och då främst banker.

Basel III är i processen att implementeras i lagar, förordningar och föreskrifter, dock planerar myndigheter införandet av ytterligare ny reglering med samlingsnamnet Basel IV.

Den 7 december 2017 godkändes och slutfördes Basel IV reglerna, och banker och kreditmarknadsbolag bör redan nu räkna med ökade framtida kapitalkrav enligt Basel IV reglerna inom Pelare 2

Kortfattat om Basel IV:

  • Större ändringar på schablonmetoder
  • Ökade kapitalkrav
  • Hårdare krav på interna modeller
  • Hårdare offentliggörandekrav
  • Ökad komplexitet

FCG:s erfarenhet inom Baselregelverken sträcker sig så långt tillbaka som innan milleniumskiftet. Flertalet av våra konsulter var drivande i normgivningen och implementeringen på EU-nivå så väl som hos Finansinspektionen. FCG kan erbjuda stöd inom samtliga områden som berörs av Basel IV.

Vill du veta mer?

Jimmi Brink

Partner & Head of Sales

Finans

+46 766 35 05 02

jimmi.brink@fcg.se