FCG / Erbjudande / Aktuella ämnen / FinTech

FinTech


FinTech är ett snabbt växande segment som utmanar den traditionella finansmarknaden och bemöter kundernas ökade krav på mobilitet, flexibilitet och innovation. Att bedriva verksamhet inom finansbranschen är dock förknippat med utmaningar där FinTech-bolagen måste skapa förtroende på marknaden genom att uppfylla alla omfattande regelverkskrav för sina produkter och tjänster.

Det är viktigt att veta vilka regelverk som är tillämpbara för den aktuella verksamheten samt hur dessa regelverk ska tolkas och implementeras på lämpligt sätt. FCG har hjälpt flertalet FinTech-bolag att utveckla och anpassa sin verksamhet till befintliga och kommande regelverk.

FCG har ett heltäckande utbud av tjänster och produkter till FinTech-bolag som exempelvis omfattar:

  • Genomlysning av verksamheten med hänsyn till regelverk och branschpraxis
  • Tillståndsansökan
  • Processkartläggning och verksamhetsstyrning
  • Utveckling och validering av riskmodeller
  • Utbildning av styrelse och ledning
  • Löpande rådgivning och regelverksbevakning
  • Benchmarking av processer och modeller
  • Outsourcing av risk- & compliancefunktioner
  • Myndighetsrapportering

Vill du veta mer?

Jimmi Brink

Partner & Head of Sales

Finans

+46 766 35 05 02

jimmi.brink@fcg.se