FCG / Erbjudande / Aktuella ämnen / IFRS 9

IFRS 9


IFRS 9 är en redovisningsstandard för finansiella instrument som kommer ersätta IAS 39. Ikraftträdandet sker den 1 januari 2018, dock är en tidigare tillämpning möjlig.

IFRS 9 standarden kan sägas innehålla tre delar:

  • En förbättrad och mer logisk modell för klassificering och mätning,
  • En framåtblickande reserveringsmodell som bygger på förväntade förluster,
  • En kraftigt förändrad metod för säkringsredovisning.

Standarden är utan tvekan den största utmaningen inom kreditriskmodellering sedan Basel 2 och dessutom är det fler företag som tvingas modellera sina risker än tidigare. Även banker med sofistikerade kreditriskmodeller som idag används för beräkning av kapitalkrav står inför tuffa förändringar. Samtliga företag kommer att behöva göra stora insatser gällande bl.a. data, IT, processer, styrning, rapportering, modellering, validering och revision. Företagen måste vid varje rapporteringstillfälle ha en uppfattning om var man befinner sig i konjunkturcykeln och vad det innebär i termer av förväntade förluster för varje enskild transaktion.

Företagen har i olika omfattning genomfört förstudier och i många fall valt en tredjepartsmjukvara för att underlätta arbetet. Dock är det ett omfattande arbete som påverkar många delar av verksamheten och mycket arbete återstår för de allra flesta företagen.

FCG erbjuder bland annat följande tjänster:

  • GAP-analys
  • Val av tredjepartsleverantör
  • Modellering
  • Styrning
  • Implementering
  • Validering

Vill du veta mer?

Jimmi Brink

Partner & Head of Sales

Finans

+46 766 35 05 02

jimmi.brink@fcg.se