FCG / Erbjudande / Aktuella ämnen / Kapital- och likviditetsplanering (IKLU)

Kapital- och likviditetsplanering (IKLU)


Den sista försvarslinjen för en bank är styrkan i dess affärsmodell och balansräkning varpå det är helt centralt att processen för den interna kapital- och likviditetsutvärderingen (IKLU) är robust, konsistent och träffsäker, samt framförallt är i paritet med den ambitionsnivå som önskas. Med en stark process vid genomförandet möjliggörs en detaljerad affärsstyrning utifrån nuvarande och framtida kostnader för kapital- och likviditetsbehov, och där dessa prognoser är fullt ut integrerade komponenter i affärsplanering och styrelsens löpande strategiarbete.

FCG kan erbjuda marknadsledande rådgivning genom hela processen vid genomförande av den interna kapital- och likviditetsutvärderingen.

Vill du veta mer?

Henrik Nilsson

Partner & Team Leader

Risk

+46 76 635 19 37

henrik.nilsson@fcg.se

Nicole Personne

Senior Manager

Compliance

+46 76 639 48 47

nicole.personne@fcg.se