FCG / Erbjudande / Aktuella ämnen / MiFID II

MiFID II


De nya reglerna om marknader för finansiella instrument (MiFID II och MiFIR) har trätt i kraft, och banker, värdepappersbolag och fondbolag har arbetat intensivt med att analysera och implementera de nya reglerna. FCG har drivit och deltagit i flera MiFID II-projekt och har god insyn i de mest utmanade frågeställningarna vad gäller tolkning av regelverket och hur verksamhetsanpassade åtgärder bör genomföras. Nu går vi in i nästa fas där nya processer och rutiner ska integreras i verksamheten. Här är vi med och formar branschpraxis.

MiFID II innehåller flera viktiga områden där vi kan stötta med olika typer av insatser.Här är några exempel vad vi kan hjälpa till med:

Förutom specifika insatser erbjuder FCG heltäckande hjälp till företag att förbereda sig inför regelverkets ikraftträdande, vilket innebär att anpassa den specifika verksamheten utifrån de förändringar och krav som regleringen medför. FCG har etablerade effektiva metoder och angreppssätt för att bistå varje företag utifrån er storlek, komplexitet och behov. FCG:s erbjudande är heltäckande och tjänsterna sträcker sig från inledande GAP-analyser till förstudie, implementerings- och förvaltningsprojekt. I den skräddarsydda lösningen som tas fram åt er kan FCG hjälpa till att säkerställa en korrekt hantering i enlighet med de nya kraven.