FCG / ERBJUDANDE / LÖSNINGAR / FCG Fonder

FCG Fonder


Ökad reglering och en förändrad kapitalmarknad medför behov av nytänkande och effektiva arbetssätt. I FCG-koncernen finns FCG Fonder som är ett fondbolag med tillstånd att förvalta värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder.

FCG:s fondbolag kan erbjuda olika helhetslösningar utifrån era behov där den samlade infrastrukturen, förvaltningen, riskhanteringen och/eller administrationen kring fonderna sköts av specialister.

De kostnadseffektiva lösningarna gör att ni kan fokusera på den intäktsgenererande kärnverksamheten som i många fall är förvaltning, försäljning och marknadsföring. Utifrån era önskemål kan FCG:s fondbolag ha det formella ansvaret för fondverksamheten och vara den primära motparten mot myndigheter. Det innebär en lägre risknivå för er jämfört med att ni själva skulle driva ett fondbolag med nödvändiga tillstånd. FCG:s fondbolag kan även ta hand om mer specifika delar av er fondverksamhet, såsom exempelvis riskhantering och rapportering.

Läs mer om FCG Fonder här