FCG / ERBJUDANDE / LÖSNINGAR / Styrelseerbjudande

Styrelseerbjudande


Finansiell verksamhet handlar till stor del om att ta risk och att veta vilken risk bolaget exponeras för, både ur ett affärsperspektiv och ett regulatoriskt perspektiv. Det kan dock vara kostsamt i termer av resurser och system att mäta och analysera sin riskexponering.

FCG erbjuder en riskberäkningstjänst som baseras på det marknadsledande systemet ARMS. Genom denna tjänst kan ert företag få tillgång till en mängd olika risk- och exponeringsberäkningar, till exempel Value at Risk och stresstester, som annars är förbehållna de större företagen. Riskberäkningen kan anpassas i sitt utförande och frekvens för att uppnå rätt fokus och flexibilitet för just er verksamhet och era behov.

Vill du veta mer?

Jimmi Brink

Partner & Business Manager

Finance

+46 766 35 05 02

jimmi.brink@fcg.se