FCG / ERBJUDANDE / LÖSNINGAR / Utbildningar

Utbildningar


Som finansiella konsulter och specialister inom riskhantering, finansiell juridik och affärsstyrning möter vi dagligen mängder av frågor. Det kan röra sig om allt från hur en förändring i ett regelverk praktiskt påverkar en verksamhet, till hur man skapar aktuariella modeller. Baserat på dessa och de specifika behov som våra kunder har, utvecklar vi och skräddarsyr utbildningar.

Vår kunskapsbas gör att våra utbildningar fungerar för och kan anpassas till alla. Vi kan utbilda brett, exempelvis om en ny avdelning behöver veta mer om AML. Men vi erbjuder också spetsutbildningar där vi går på djupet inom ett smalare ämne.

Alla utbildningar tas fram tillsammans med er och vi specialanpassar dem efter era behov och önskemål. Detta är ett exempel på utbildningar:

 • Nya Dataskyddsförordningens inverkan på er verksamhet
 • Praktisk regelefterlevnad
 • Riskhantering
 • Styrelsearbete och styrelseansvar
 • Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
 • Value-at-Risk i praktiken
 • Marknadsriskmätning
 • Compliance och riskkontroll i första linjen

Vi håller även utbildningar om de regler som styr branschen. Detta är några exempel:

 • Solvens II
 • IFRS 4
 • IFRS 9
 • Kapitaltäckning (Basel och EU)
 • Marknadsmissbruksförordningen
 • UCITS IV
 • MiFID II

Vill du veta mer?

Therése Marcks von Würtemberg

Partner & Business Manager

Compliance

+46 766 35 19 30

therese.marcks@fcg.se