FCG / ERBJUDANDE / OUTSOURCING / Compliance

Compliance


Dagens komplicerade regelverk, tempot i regelgivningsprocessen, Finansinspektionens krav tillsammans med organisationens förväntningar på compliancefunktionen gör att en ensam compliance officer inte alltid har tillräckliga förutsättningar att lösa frågorna i ett företag. Genom bemanning av compliancefunktionen kan FCG vara en motor i det löpande compliancearbetet och säkerställa att funktionen har rätt resurser och förmågor för att ta sig an utmaningarna i en alltmer komplicerad finansiell marknad.

Långsiktig partner

Genom ett nära och långsiktigt arbete blir FCG en affärsorienterad partner som utgår från er verksamhet och förutsättningar där vi tar fram specifika lösningar. Samtidigt ger det möjlighet till proaktivitet där eventuella problem kan förekommas. Vår strävan är alltid att göra compliancefrågor enkla och en viktig del i vårt arbete handlar om kunskapsöverföring till anställda och företagsledning. På så vis säkerställer vi att kompetensnivån hos våra kunder ständigt utvecklas, vilket resulterar i en förbättrad intern styrning och kontroll.

Team

Ett dedikerat team arbetar för er men löpande tar vi hjälp av andra specialister inom FCG för att hela tiden säkerställa rätt kompetens. Våra konsulter har en gedigen kompetens och har en bakgrund från compliancefunktioner i finansiella företag eller från arbete på Finansinspektionen. Det bidrar med värdefull erfarenhet till uppdragen och i er fortsatta utveckling.

Vill du veta mer?

Jesper Dahllöf

Partner & Business Manager

Compliance

+46 766 35 05 05

jesper.dahllof@fcg.se