FCG / ERBJUDANDE / OUTSOURCING / Kredit

Kredit


Kreditgivning är en central nyckelprocess inom bank- och finansieringsområdet och påverkas ofta när det sker förändringar inom regelverksområdet. Förändringar som ställer omfattande krav på verksamheten i form av tolkning av regelverk, konsekvensanalyser, praktisk implementering av regler och nya rutiner samt utbildning.

Många upplever att det operativa arbetet blir lidande vid verksamhetsförändring eller att förändringsarbetet ställer krav på erfarenheter och kompetenser som företaget saknar. Det kan finnas behov av kreditspecialister som stöttar upp operativt eller som ansvarar för kreditorganisationens förändringsarbete.

FCG erbjuder interims- och outsourcingslösningar vad gäller att axla rollen som kreditchef eller kreditanalytiker alternativt att stötta i löpande rapportering, kredituppföljning eller granskning. Dessa befattningar och arbetsuppgifter motsvarar inte alltid en heltidstjänst och outsourcing är då ett kostnadseffektivt alternativ, samtidigt som FCG:s samlade specialistkompetens finns till förfogande.

FCG driver den outsourcade funktionen självständigt och oberoende samtidigt som vi arbetar nära er och anpassar vårt arbete efter era förhållanden. Vi kan på så sätt arbeta proaktivt och med hög kvalitet.

Vill du veta mer?

Mattias Ullsten

Partner & Business Manager

Risk

+46 766 35 05 03

mattias.ullsten@fcg.se