FCG / ERBJUDANDE / OUTSOURCING / Riskhantering

Riskhantering


Den finansiella sektorn kännetecknas av komplexa regelverk som ständigt förändras vilket ställer höga krav. Som specialister inom riskhantering kan vi stödja ledning och styrelse i riskarbete och hjälpa små och medelstora bolag att prioritera och identifiera förbättringsområden som bidrar till en sundare och bättre affär.

Metodik

FCG har utarbetat en välbeprövad metodik för att effektivt förvalta riskfunktioner. Förenklat genomför vi inledningsvis en riskanalys utifrån ett riskhanteringsperspektiv i syfte att identifiera bolagets största risker såsom operativa risker, likviditetsrisker, marknadsrisker, kredit- och motpartsrisker, strategiska risker, affärsrisker eller ryktesrisker.

Utifrån resultatet av analysen föreslås sedan en årsplan för funktionen med inplanerade kontrollaktiviteter. Dessa utgörs exempelvis av workshops av operativa risker, kvalitetssäkring av bolagets interna kapital- och likviditetsutvärdering (IKLU), genomgång av incidenthanteringen, kvalitetssäkring av den finansiella rapporteringen till Finansinspektionen och uppföljning av placeringsmandat.

Team

Vi arbetar i team med en senior medarbetare som ansvarar för funktionen. Vi tar även löpande hjälp av andra specialister inom FCG för att hela tiden säkerställa rätt kompetens i varje enskild fråga. Våra konsulter har en bred erfarenhet från riskfunktioner i finansiella företag men även från linjeverksamhet vilket ger bra stöd i såväl analyser som praktisk efterlevnad av externa krav. Dessutom har flera av våra konsulter arbetat på Finansinspektionen i olika roller vilket bidrar till värdefull kunskap och erfarenhet i uppdragen.

Oberoende

FCG driver den outsourcade funktionen självständigt och oberoende samtidigt som vi arbetar nära er och anpassar vårt arbete efter era förhållanden. Vi kan på så sätt arbeta proaktivt och förekomma eventuella problem. Vi är affärsorienterade, öppna för vad som fungerar i er verksamhet och vilka vägar som är möjliga framåt. På så sätt är vi er långsiktiga partner och rådgivare.

Riskhantering genom FCG:s fondbolag

Inom FCG erbjuder vi också att sköta riskhantering för AIF-förvaltare genom FCG:s fondbolag.

Vill du veta mer?

Jesper Dahllöf

Partner

GRC Services

+46 766 35 05 05

jesper.dahllof@fcg.se

Nicole Personne

Senior Manager

GRC Advisory

+46 76 639 48 47

nicole.personne@fcg.se