FCG / Erbjudande / Specialistområden / Analytics

Analytics


Digitaliseringen bidrar till att de fysiska kundmötena minskar och att datamängderna ökar explosionsartat. Samtidigt ställs högre krav på att kunna bemöta kunder rätt. För att kunna få genomslag måste företagen vara relevanta. De stora datamängderna i kombination med ökad processorkraft öppnar upp för nya möjligheter att tolka data, förutspå utfall och agera på insikterna för att öka lönsamheten. Data har blivit företagets viktigaste tillgång och största konkurrensfördel medan analytiker som arbetar med matematiska algoritmer och machine learning har blivit en strategiskt viktig framgångsfaktor.

Teknik möjliggör förändring men det är vi människor som tillsammans får förändringar att ske. Därför tror vi inte att strategiskt viktiga framgångsfaktorer löses genom uppköp av IT-system från tredje part eller ägs av enskilda individer eller avdelningar. Vi tror att nyckeln till riktigt bra affärer är kundförståelse och förmågan att kunna tillgodose deras behov. För att lyckas krävs många små förflyttningar i flera led.

FCG har lång erfarenhet från det breda analysperspektivet (datalagring, avancerad analytisk metodik, verksamhetsanpassning) i kombination med djup branschexpertis. Vår styrka ligger i att vi hjälper er hela vägen, från att utvinna och sammanställa data till att arbeta kunddrivet i er organisation. För lika mycket som vi tror på det analytiska vet vi att lyckade insatser även beror på kultur och arbetssätt. Vi fokuserar dessutom på att bygga långsiktiga och hållbara affärer, i linje med ökade krav och regelverk inom personlig integritet och hur data får nyttjas.

Vill du veta mer?

Markus Wahlgren

Partner & Business Manager

Customer Insight

+46 76 649 83 10

markus.wahlgren@fcg.se