FCG / Erbjudande / Specialistområden / Finans- och kapitalhantering

Finans- och kapitalhantering


När en hel generation av nya regelverk har trätt ikraft inom den finansiella sektorn, påverkas mycket och många. När också ny teknologi utmanar befintliga lösningar och tjänster ställer det omfattande krav på bolag.

Det kan vara helt avgörande att i tid anpassa affärsmodeller eller ändra processer och rutiner för att även fortsättningsvis kunna vara effektiv och lönsam. Men det finns också utrymme att se möjligheter för att skapa något ännu bättre. För det krävs kunskap och erfarenhet av både de operativa verksamheterna och de regelverk som påverkar förutsättningarna.

Det finns idag en mängd olika alternativ för finansiering och kapitalanskaffning men utgångspunkten måste alltid ligga i verksamheten för att välja rätt form och sammansättning. Självklart är räntekostnaden en viktig del men för att finansieringen ska vara kostnadseffektiv är refinansieringsriskerna och vilken likviditetsberedskap som behövs, i allra högsta grad relevanta. Det är frågor som ska vara naturliga för verksamheten samtidigt som de ska följa regelverkskraven. För att fullt ut ta tillvara på möjligheterna krävs det djup kunskap och erfarenhet av både de operativa verksamheterna och de regelverk som påverkar förutsättningarna.

FCG har specialister med lång erfarenhet från både operativ verksamhet och från regelverksarbete. Det ger oss en unik förståelse för både regelverkskraven och bolagens utmaningar och gör att vi kan hitta lämpliga lösningar för ert specifika bolag.

Med oberoende rådgivning stödjer vi ert företag i att hantera utmaningar och att forma er framtid, genom att ta fram lösningar för ert specifika bolag. Våra tjänster inkluderar en stor del av en CFOs ansvarsområden och består bland annat av:

  • Verksamhetsutveckling
  • Ekonomistyrning
  • Treasury
  • Redovisning

Vill du veta mer?

Lennart Krän

Partner

Finance

+46 72 742 43 28

lennart.kran@fcg.se