FCG / ERBJUDANDE / SPECIALISTOMRÅDEN / Kreditgivning

Kreditgivning


Kreditområdet präglas idag av en hög grad av regelverksförändringar i kombination med en ökande konkurrens från nya innovativa och mer teknikdrivna aktörer inom bank- och finansieringsområdet. Förändringarna ställer omfattande krav på översyn och revidering av befintliga centrala kreditprocesser för att uppnå effektiva och ändamålsenliga affärsmodeller. De nya regelverken är mer komplexa och spänner ofta över flera områden, vilket i högre grad innebär att de behöver analyseras och tolkas inför implementering i verksamheten.

FCG har seniora specialister med mångårig erfarenhet av kreditgivning och kreditanalys och kan bistå i såväl strategi- och ledningsprocessen för kreditorganisationer likväl som med specifika implementerings- och analysuppdrag.

Kreditverksamheten är nära sammanlänkad med områdena risk, compliance och finans. FCG har gedigen kompetens inom samtliga av dessa områden och kan därmed snabbt identifiera samband mellan delområdena när det sker förändringar på marknaden och/eller i regelverk. Detta ger goda förutsättningar för att tidigt initiera, driva och medverka i kredituppdrag som spänner över flera delområden.

FCG erbjuder bland annat tjänster inom följande områden:

  • Rådgivande stöd i formulering av kreditstrategi och verksamhetsstyrning
  • Portföljgenomgångar och strategisk analys
  • Rådgivning vid översyn av analysmetodik
  • Stöd vid framtagning eller revidering av styrande dokument
  • Granskning av kreditprocesser och beslutsdokumentation
  • Second opinion och genomgång av beslutsunderlag
  • Rapportering och kommunikation med myndigheter och övriga externa intressenter
  • Hantering av högrisk- och obeståndsengagemang
  • Projektledning och implementering av nya regelverk i verksamheten
  • Skräddarsydda utbildningar

Vill du veta mer?

Mattias Ullsten

Partner & Business Manager

Risk

+46 766 35 05 03

mattias.ullsten@fcg.se