FCG / ERBJUDANDE / SPECIALISTOMRÅDEN / Legal

Legal

Legal


Det legala området blir allt mer komplext att hantera med omfattande regelverkskrav på nationell, EU-rättslig och internationell nivå. Därtill ställs krav på att den legala rådgivningen för att hålla högsta kvalitet är snabb, lösningsorienterad, affärsmässig och med fokus i, och förståelse för, bolagets faktiska verksamhet.

Med FCG:s bas inom finansiella regelverk har vi stor erfarenhet av att hantera juridiska frågor inom det finansiella området för bolag inom bank-, kredit-, värdepappers-, fond- och försäkringsområdena.

Vi har konsulter med erfarenhet från juristfunktioner i finansiella bolag och med bred erfarenhet av tillsyn. FCG:s konsulter kombinerar juridisk spetskompetens med erfarenhet av hur finansbranschen och den operativa verksamheten i finansiella bolag fungerar. Tack vare våra specialistkompetenser kan vi erbjuda juridiska tjänster där handfasta, affärsnära råd och stöd alltid prioriteras.

FCG:s konsulter har en kort startsträcka och är vana vid att arbete på plats hos kunder i interimsroller i bl.a. juristfunktioner.

FCG erbjuder legala tjänster inom bl.a. följande områden:

  • Interimsroller som bolagsjurist eller annan bemanning av juristfunktioner
  • Rådgivning och stöd i legala frågor till ledning, styrelse och juristfunktioner
  • Att agera som styrelsesekreterare och ansvara för utskick av material, protokoll, samt ge råd och stöd till bolagsstyrelser i juridiska frågor och frågor gällande governance
  • Stöd i kontakter med tillsynsmyndigheter
  • Avtal och villkor
  • Rättsutredningar
  • Second opinions i legala frågor
  • Stöd i legala frågor i affärs- och produktutveckling
  • Kvalitetssäkring av marknadsföring ur ett juridiskt perspektiv
  • Råd och stöd i bolagsrättsliga frågor

Vill du veta mer?

Christine Ehnström

Partner

Legal & Compliance

+46 70 343 29 61

christine.ehnstrom@fcg.se