AML (Penningtvätt och finansiering av terrorism)


Ökad globalisering, nödvändig digitalisering, uppkomst av virtuell finansiering, utförda terroristdåd, skärpta regelverkskrav och utdelade myndighetssanktioner har medfört att riskerna kopplade till penningtvätt och finansiering av terrorism har fått stort fokus de senaste åren.

Allt fler företag har också fått nödvändiga rutiner, processer och system på plats för att möjliggöra hanteringen av risker kopplade till penningtvätt och finansiering av terrorism. FCG menar emellertid att det fortfarande finns möjlighet att göra en resa för en effektiv och mer proaktiv riskhantering.

Enligt FCG:s synsätt skiljer sig penningtvättsregelverkets grunder – det riskbaserade förhållningssättet – inte i nämnvärt från annan riskhantering. Det är därför möjligt att låna idéer och praxis från etablerade processer för riskhantering, utveckling och validering av modeller, uppföljning och rapportering. Detta bör både leda till ökad träffsäkerhet, effektivare resursanvändning, en bättre kundupplevelse och därtill säkerställa regelefterlevnad och som bidrar till att försvåra och förhindra att kriminella använder det finansiella systemet för att tvätta sina brottsvinster.

Kunskap om regelverk, riskhantering samt mötet mellan människa och maskin finns i FCG:s DNA. Vår syn på penningtvättsregelverket präglas av ett fokus på helheten och en övertygelse om att företagen, dess kunder, dess ägare och samhället i stort tjänar på att företagen tar ett nytt och samlat grepp om sina processer för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

 

Vill du veta mer?

Jonas Karlsson

Senior Manager

GRC Advisory

+46 72 179 49 83

jonas.karlsson@fcg.se

Johanna Bäck

Senior Manager

GRC Advisory

+46 76 630 91 26

johanna.back@fcg.se