FCG / ERBJUDANDE / SPECIALISTOMRÅDEN / Riskhantering

Riskhantering


Risk- och kapitalhantering fortsätter att vara ett stort fokusområde inom finansbranschen. Nya och försvårade finanskriser leder till hårdare tillsyn och kapitalkrav för företagen. Att hålla jämna steg med regelkrav och praxis är därför en stor utmaning för branschaktörerna.

Vilka nya regelverk måste verksamheten implementera? Hur hanteras tillsynsärenden med myndigheter på bästa sätt? Hur kan institut driva en lönsam kundfokuserad affärsverksamhet i en miljö av hårdare kapitalkrav och tillsyn?

FCG har spetskompetens inom samtliga riskområden och konsulter med mångårig erfarenhet ur samtliga verksamhetsinriktningar. Vårt erbjudande gällande risk- och kapitalhantering omfattar bland annat följande:

  • Regelverksprojekt (IFRS 17, IFRS 9/CECL, MIFID II, Basel IV, m.m.)
  • Bemanning av linjeroller såsom t.ex. riskchef, kreditchef eller aktuarie
  • Utveckling och validering av riskmodeller (Kredit/Försäkring/Penningtvätt)
  • Riskbaserad verksamhetsstyrning och prissättning
  • IKLU/ORSA
  • Analys och hantering av samtliga risktyper
  • Financial crime (AML, Bedrägerihantering, Informationssäkerhet)
  • Utvärdering och implementering av olika typer av systemstöd
  • Rådgivande stöd till företagsledning
  • Skräddarsydda utbildningar