FCG / ERBJUDANDE / SPECIALISTOMRÅDEN / Tillståndsansökningar och strukturer

Tillståndsansökningar och strukturer

Tillståndsansökningar och strukturer


Majoriteten av finansiell verksamhet kräver tillstånd från Finansinspektionen för att få bedrivas. I tillståndsansökan ingår att ett företag ska kunna visa hur företaget uppfyller krav på intern styrning och kontroll samt hur man avser efterleva tillämpliga regelverk. För många företag innebär en tillståndsprocess ökade kostnader, nya krav på organisationen och ägare, krav på att säkerställa kunskap om finansiell reglering samt att förbereda verksamheten inför Finansinspektionens tillsyn. Samtidigt medför ett tillstånd från Finansinspektionen ofta kommersiella fördelar i form av ökat förtroende från såväl kunder som samarbetspartners.  FCG har en bred och djup kompetens inom finansiell reglering samt risk- och kapitalhantering och kan bistå ert företag med samtliga delar i en tillståndsprocess, från identifiering av vilka tillstånd som aktualiseras till utformningen av ansökan.

FCG har lång erfarenhet av utredningar av eventuell tillståndsplikt samt att bistå företag i tillståndsprocesser. Flera av våra medarbetare har arbetat som handläggare av tillståndsansökningar hos Finansinspektionen och FCG arbetar löpande med ansökningar, vilket medför att vi har god kännedom om den senaste marknads- som myndighetspraxisen. Tillsammans med våra övriga erbjudanden kan vi hjälpa ert företag att erhålla nödvändiga resurser med rätt kompetens för att ansöka om och därefter driva tillståndspliktig verksamhet.

Vilka typer av tillståndsansökningar kan FCG hjälpa till med?

FCG bistår företag i alla storleksordningar inom samtliga tillståndskategorier. FCG har gedigen erfarenhet av ansökningar för bl.a. bank och kreditmarknadsbolag, försäkringsbolag, värdepappersbolag, fondbolag, AIF-förvaltare och betaltjänstinstitut. FCG arbetar även aktivt med start-ups och har bistått ett flertal marknadsledande fintech-aktörer. Varje uppdrag är unikt och FCG:s metod resulterar många gånger i långa och nära relationer med våra kunder.

Tveka inte att höra av er om ni vill du veta mer om hur FCG arbetar med tillståndsansökningar.