FCG
 • Utvalda Insights

  PSD2 – Lärdomar från arbetet med nya regler för betaltjänster

  Den första maj 2018 trädde nya regler för betaltjänster i anledning av det andra betaltjänstdirektivet (PSD2) i kraft. Reglerna innehåller flera nya och förändrade krav på företag och erbjuder betaltjänster. FCG har bistått flera betalningsinstitut och kreditinstitut med att tolka och implementera de nya reglerna. FCG har även hjälpt flera av de företag som behövt …

  Fyll i din e-postaddress så skickar vi materialet till din inkorg.
  Document Act-on Form
  Skickar
 • Utvalda Insights

  Den svenska bolånemarknaden 2017

  En djupdykning i Finansinspektionens bolånerapport FCG har tittat närmare på analysen och slutsatserna i Finansinspektionens nyligen publicerade rapport om bolånemarknaden och har identifierat brister i slutsatserna. Bristerna får påverkan på FI:s slutsatser, vilket i förlängningen kan leda till att etablera en felaktig tolkning av hushållens ekonomiska förutsättningar på bolånemarknaden.

  Fyll i din e-postaddress så skickar vi materialet till din inkorg.
  Document Act-on Form
  Skickar
 • Utvalda Insights

  Är ditt företag redo för MiFID II?

  Det nya reviderade centrala regelverket inom värdepappersområdet, ofta omtalat som MiFID II, kommer att påverka de flesta aktörerna på värdepappersmarknaden. Förändringarna är i många delar betydande och kan komma att få stora konsekvenser för de som berörs.  

  Fyll i din e-postaddress så skickar vi materialet till din inkorg.
  Document Act-on Form
  Skickar
 • Utvalda Insights

  Marknadsmissbruksförordningen – konsekvenser och inverkan

  Den 3 juli 2016 började den nya marknadsmissbruksförordningen (MAR) tillämpas i Sverige och övriga EU. Förordningen kompletteras även med ett nytt direktiv, marknadsmissbruksdirektivet (MAD 2), vilket innebär att medlemsstaterna ska införa straffrättsliga påföljder för marknadsmissbruk och att det även ska vara möjligt att utfärda böter som ett alternativ till straffrättsliga sanktioner.

  Fyll i din e-postaddress så skickar vi materialet till din inkorg.
  Document Act-on Form
  Skickar
 • Utvalda Insights

  Aktuariefunktionen under Solvens 2

  Den 1 januari 2016 trädde Solvens 2-regelverket i kraft vilket omfattar försäkringstekniska avsättningar, kapitalkrav, styrsystem och rapportering. Inom ramen för det nya regelverket ska fyra centrala funktioner inrättas; riskhanteringsfunktion, funktion för regelefterlevnad, aktuariefunktion och internrevisionsfunktion.  

  Fyll i din e-postaddress så skickar vi materialet till din inkorg.
  Document Act-on Form
  Skickar
 • Utvalda Insights

  Att hantera riskerna med PEP

  I maj 2015 beslutade riksdagen om förändringar i penningtvättslagen som träder i kraft i 1 augusti 2015. De nu beslutade förändringarna skiljer sig i delar från den promemoria som publicerades i juli 2014, speciellt avseende PEP. I denna FCG Insights kan du läsa mer om vad förändringarna innebär och hur de påverkar er verksamhet.  

  Fyll i din e-postaddress så skickar vi materialet till din inkorg.
  Document Act-on Form
  Skickar
 • Utvalda Insights

  Är ditt företag förberett för MiFID II?

  Det nya reviderade centrala regelverket inom värdepappersområdet, ofta omtalat som MiFID II, kommer att påverka de flesta aktörerna på värdepappersmarknaden. Har ditt företag överblick över hur förändringarna kan komma att påverka er verksamhet?  

  Fyll i din e-postaddress så skickar vi materialet till din inkorg.
  Document Act-on Form
  Skickar

Ladda ner: PSD2 – Lärdomar från arbetet med nya regler för betaltjänster

Den första maj 2018 trädde nya regler för betaltjänster i anledning av det andra betaltjänstdirektivet (PSD2) i kraft. Reglerna innehåller flera nya och förändrade krav på företag och erbjuder betaltjänster. FCG har bistått flera betalningsinstitut och kreditinstitut med att tolka och implementera de nya reglerna. FCG har även hjälpt flera av de företag som behövt …

Fyll i din e-postaddress så skickar vi materialet till din inkorg.
Document Act-on Form
Skickar

Ladda ner: Är ditt företag redo för MiFID II?

Det nya reviderade centrala regelverket inom värdepappersområdet, ofta omtalat som MiFID II, kommer att påverka de flesta aktörerna på värdepappersmarknaden. Förändringarna är i många delar betydande och kan komma att få stora konsekvenser för de som berörs.  

Fyll i din e-postaddress så skickar vi materialet till din inkorg.
Document Act-on Form
Skickar

Ladda ner: Den svenska bolånemarknaden 2017

En djupdykning i Finansinspektionens bolånerapport FCG har tittat närmare på analysen och slutsatserna i Finansinspektionens nyligen publicerade rapport om bolånemarknaden och har identifierat brister i slutsatserna. Bristerna får påverkan på FI:s slutsatser, vilket i förlängningen kan leda till att etablera en felaktig tolkning av hushållens ekonomiska förutsättningar på bolånemarknaden.

Fyll i din e-postaddress så skickar vi materialet till din inkorg.
Document Act-on Form
Skickar

Ladda ner: Validating IFRS9 Models

In May 2017, EBA published EBA/GL/2017/06, which sets out guidelines on validating ECL models. Broadly speaking, banks are expected to have in place an IFRS 9 model validation framework that sets out clear roles and responsibilities for model validation, scope and methodology of the validation process, internal standards for evaluating model performance and when remedial …

Fyll i din e-postaddress så skickar vi materialet till din inkorg.
Document Act-on Form
Skickar

Ladda ner: Nya Dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen i kraft och ersätter befintliga personuppgiftslagen (PuL). Förordningen innebär utökade rättigheter för enskilda och skärpta krav för företag och organisationer. Kraven medför att interna beslut måste fattas och åtgärder vidtas för att säkerställa att den kommande regleringen efterlevs för att inte riskera sanktioner.  

Fyll i din e-postaddress så skickar vi materialet till din inkorg.
Document Act-on Form
Skickar

Ladda ner: Är ditt företag redo för MiFID II?

Det nya reviderade centrala regelverket inom värdepappersområdet, ofta omtalat som MiFID II, kommer att påverka de flesta aktörerna på värdepappersmarknaden. Förändringarna är i många delar betydande och kan komma att få stora konsekvenser för de som berörs.  

Fyll i din e-postaddress så skickar vi materialet till din inkorg.
Document Act-on Form
Skickar

Ladda ner: Stresstest och scenarioanalys i ORSA

Försäkringsbranschen har länge använt sig av känslighetsanalyser, stresstest och scenarioanalyser (Sensitivity, Stress- and Scenario Testing; SSST). För en styrelse och företagsledning är SSST ett viktigt komplement till interna modeller och lagstadgade metoder för beräkning av solvenskapitalkrav (SCR). De ger en ökad insikt i företagets riskprofil och vilka händelser och risker som är väsentliga för företagets …

Fyll i din e-postaddress så skickar vi materialet till din inkorg.
Document Act-on Form
Skickar

Ladda ner: Provisioning under IFRS 9

Under the current standards of IAS 39, provisions for financial assets are set only when there is objective evidence of impairment, resulting in delayed recognition of credit losses. On January 1st 2018, IAS 39 will be replaced by IFRS 9, after which banks and other affected companies are required to set provisions based on expected …

Fyll i din e-postaddress så skickar vi materialet till din inkorg.
Document Act-on Form
Skickar