EU:s nya bankpaket (CRR II, CRD V) – Klarar ditt företag de ökade rapporteringskraven?

hugoUncategorized

Tidigare under året publicerade EU i sin officiella tidning kapitalkravsförordningen CRR II och kapitalkravsdirektivet CRD V – ett regelverkspaket som kommer ha stor betydelse för banksektorn. Regelverkspaketet introducerar en mängd nyheter för samtliga tillståndspliktiga företag och bör ses som den största förändringen inom kapitaltäckning och regulatorisk rapportering sedan CRR trädde i kraft 2013. Det råder därmed ingen tvekan om att implementationen av CRR … Läs mer

Welcome to FCG, our new Chief People Officer Ellika Gabrielsson!

olofUncategorized

We are very happy to announce the arrival of our new Chief People Officer Ellika Gabrielsson! Ellika has more than 25 years’ experience of business development and HR, ranging from managerial and specialist roles to management consulting. Among many successful companies, Ellika has been with Clas Ohlson, Novare and Assessio: “I’m looking forward to being a part of the FCG … Läs mer

Hoist Finance väljer FCG Oasys för sin hantering av outsourcing

olofUncategorized

Pressmeddelande – Efter lanseringen av FCG Oasys den 30 augusti tillkännager idag FCG, den nordiska marknadsledaren inom risk och compliance, att kredithanteringsaktören Hoist Finance har valt FCG Oasys systemtjänster för sin verksamhet. FCG Oasys är ett system för aktiv hantering av utkontraktering av funktioner i enlighet med Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer som träder i kraft 30 september 2019. ”Hoist Finance … Läs mer

FI befarar brister i den samlade kompetensen hos försäkringsföretagens styrelser

olofUncategorized

Under 2018 genomförde FI en fördjupad analys om hur försäkringsföretagen tolkar Solvens II-regelverket om styrelsens samlade kompetens, vilka processer de har för att säkerställa att de uppfyller kravet på samlad kompetens och vilka svårigheter företagen upplever. Analysens underlag bestod av enkäter riktade till försäkringsföretagen, inhämtade styrdokument rörande lämplighetsbedömningen samt intervjuer med bl.a. styrelseledamöter och tjänstemän. Försäkringsföretag vars styrelse inte lever … Läs mer

Hoist Finance chooses FCG Oasys for management of outsourcing activities

olofUncategorized

Press Release – Following the launch of FCG Oasys on August 30th 2019, FCG, the Nordic Risk and Compliance market leader, today announces that the financial services company Hoist Finance has chosen the FCG Oasys system services. FCG Oasys is a system for active management of outsourcing arrangements in accordance with the European Banking Authority (EBA) guidelines that enter into … Läs mer

Propositioner för att genomföra IORP II i svensk rätt

olofUncategorized

Regeringen har överlämnat två propositioner till riksdagen med lagförslag för att genomföra EU:s andra tjänstepensionsdirektiv (IORP II) i svensk rätt. Det ena propositionen gäller ny reglering för tjänstepensionsföretag och den andra propositionen gäller nya regler för pensionsstiftelser. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 december 2019. För tjänstepensionsföretag föreslås även en bestämmelse om avgifter vid återköp och överföring av försäkring … Läs mer

Introducing FCG Oasys

olofNews

FCG, the Nordic Risk and Compliance market leader, today announces the release of FCG Oasys, a system for active management of outsourcing arrangements in accordance with EBA (European Banking Authority) Guidelines on outsourcing arrangements entering into force the 30th of September 2019. Oasys is specifically designed and developed for efficient management of outsourcing arrangements. All the information specified in EBA’s … Läs mer

Brister i kostnadsantaganden i livförsäkringsföretagens avsättningar

olofNews

Finansinspektionen anser att det finns brister i livförsäkringsföretagens försäkringstekniska beräkningsunderlag och i kostnadsmodellering av framtida kostnader vid beräkningen av den bästa skattningen som en del av de försäkringstekniska avsättningarna. Finansinspektionen har genomfört en analys omfattande ett antal av de större livförsäkringsföretagen och beaktat såväl värderingen enigt Solvens II-regelverket som övergångsbestämmelser för tjänstepensionsverksamhet. Försäkringstekniska avsättningar är den överlägset största posten på … Läs mer

Förslag på FFFS för tjänstepensionsföretag

olofUncategorized

Finansinspektionen har publicerat förslag på nya föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsverksamhet som ska gälla för tjänstepensionsföretag från den 1 december 2019. Föreskriftsförslaget publicerades den 8 juli 2019 kompletterar regeringens lagförslag om tjänstepensionsföretag som publicerades den 17 maj 2019. Dessa regler sammantaget genomför delar av det så kallade IORP II-direktivet (EU 2016/2341) i svensk rätt med nationella tillägg. Föreskriftsförslaget om … Läs mer