FCG:s fondspaning del II: Hållbarhet

Vilka krav ställs egentligen på fondförvaltare gällande hållbarhet, nu och i framtiden? Anna Gårdö, Eva Broms och Emelie Antonisen reder ut situationen:

Liselotte Engstam joins FCG as Chairperson

FCG, a leading Nordic advisory firm providing risk and compliance services, primarily to the financial services industry, today announces that Liselotte Engstam has been appointed as Chairperson of FCG’s Board of Directors. Liselotte is a well-renowned Board professional with more than 20 years experience from senior management and international executive positions. Read our Press Release Below Established in Stockholm in … Läs mer

Insurance Europe begär att införandet av IFRS 17 ska skjutas upp till år 2023

Den europeiska branschorganisationen Insurance Europe har under veckan meddelat att de vill att införandet av IFRS 17, som ersätter IFRS 4, ska skjutas upp i två år. Bakgrunden till deras begäran är att EU-kommissionens rådgivande organ EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) har granskat den nya standarden och upptäckt att det finns problem med hur försäkringsföretagens resultat och affärsmodell presenteras. … Läs mer

Attacken mot Facebook

Den 16e september genomfördes en cyber-attack mot Facebook vilket resulterade i att 50 miljoner användare drabbades av dataläckage. Incidenten upptäcktes då Facebooks övervakningssystem larmade om avvikande trafik i sitt nätverk. Utredningen visade att en eller flera okända aktörer hade hittat 3 sårbarheter i Facebooks system och kunde utge sig för att vara en användare och därmed kontrollera aktiviteter och få … Läs mer

IFRS 17 – Dialogmöten med FI och utmaningar i branschen

Den nya redovisningsstandarden för försäkringsbolag IFRS 17 träder ikraft den första januari 2021. Finansinspektionen har påbörjat en serie dialogmöten med den svenska försäkringsbranschen (tid och ämnen listade här) för att diskutera implementering av redovisningsstandarden i Sverige. Hittills har tre dialogmöten genomförts vilka har avhandlat: Tillämpningsområden och definitioner Gruppering av avtal och avtalsprinciper Värderingsprinciper Under det första av dessa dialogmöten diskuterades … Läs mer

A Friday with FCG

06:15 – Rise and shine, and good morning Friday! I am usually not an early bird, but this particular morning it was easy to get out of bed. 07:50 – Waiting for the train. I got off a couple of stops early and decided to walk the last kilometers to the office. I took the opportunity to call my friend, … Läs mer

FCG:s fondspaning del I: Ändringar i premiepensionssystemet

Anna Gårdö fondspanar inför hösten 2018 med FCG:s experter Eva Broms och Emelie Antonisen. De talar om de nya kraven på fondbolag, nya ansökningsförfaranden, nya krav för tillträde (t.ex. verksamhetshistorik), handläggningstider, ny form av tillsyn, och hur allt detta kommer se ut år 2020.

Omvärldsbevakning – Vad händer inom AML/CTF ute i Europa?

Som FCG belyste i en kommentar  häromveckan har den senaste tidens händelser uppmärksammat frågor kring penningtvätt och finansiering av terrorism – och med det menas inte bara händelserna i Danske Bank. På flera platser runtomkring i Europa har det nämligen under de senaste veckorna hänt mycket på området:   Holländska ING Bank fick den hitintills största boten i Europa för … Läs mer

Så här kommer Datainspektionens tillsyn 2018 se ut!

Nu har det gått lite mer än fyra månader sedan den 25 maj. Vad har egentligen hänt sedan dess? Förutom att mailen till den privata inkorgen om hur diverse företag hanterar dina personuppgifter blivit betydligt färre så har även Datainspektionen påbörjat sin första granskning. FCG har fått ta del av Datainspektionens tillsynsplan för hösten 2018 och vi vill dela med … Läs mer

Executive Comment: Från reaktiv till proaktiv riskhantering – att skifta fokus i arbetet mot penningtvätt

När allt fler företag har fått nödvändiga rutiner, processer och system på plats för att möjliggöra hanteringen av risker kopplade till penningtvätt och finansiering av terrorism flyttar FCG fram positionerna. Vi menar att det fortfarande finns en resa att göra för en effektiv riskhantering, både ur ett ekonomiskt och samhälleligt perspektiv.   De senaste åren har omfattande resurser lagts ned … Läs mer