FI:s rapport om bankernas informationsarbete visar på förbättringspotential

FI publicerade i fredags en rapport som redogör för deras syn på bankernas arbete med informations- och cybersäkerhet. I rapporten konstaterar FI att bankerna inte fullt ut har anpassat sig till de risker som förknippas med den pågående digitalisering av finansmarknaden och en allt mer avancerad och komplex cyberhotbild. Trots att fokus på dessa risker har ökat de senaste åren, … Läs mer

EIOPA publiserer resultater fra sin gjennomgang av sentrale funksjoner etter Solvens II

Den europeiske tilsynsmyndigheten for forsikring og tjenestepensjon (EIOPA) har publisert sine konklusjoner fra en gjennomgang der de sammenligner hvordan de ulike nasjonale tilsynsmyndigheter i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) utfører tilsyn av sentrale funksjoner for forsikringsvirksomheter underlagt Solvens II. EIOPAs konklusjoner omfatter hvordan ulike tilsynsmyndigheter utfører sitt tilsyn i EØS, og at dette kan skille seg fra tilsynet som utføres … Läs mer

AML: En återblick

Under året som gått har frågorna kring åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism varit högaktuella. Händelserna som har rullats ut i media har aktualiserat diskussioner kring regler och risk, lönsamhet och moral. När den riskbaserade lagstiftningen fyller 10 år nästa år finns fortfarande en del att göra när det kommer till styrning, kontroll och sunt risktagande. Tillbakablick 2018 Under … Läs mer

FI genomför enkätundersökning om försäkringsföretagens införlivande av centrala funktioner i företagsstyrningssystemet

FI följer upp försäkringsföretagens införlivande av centrala funktioner som en del av företagsstyrningssystemet. Försäkringsföretagen uppmanas att besvara en enkätundersökning om hur arbetet med centrala funktioner har införlivats avseende bland annat ansvar, lämplighetsprövning, styrdokument, processer, utförande av uppgifter, utläggning till externa tjänsteleverantörer och rapportering. Flera av försäkringsföretagen, särskilt de mindre med färre anställda, har upplevt stora utmaningar med att implementera företagsstyrningssystemet fullt … Läs mer

Sustainability

Sustainability – What to expect in 2019? We can expect that it becomes increasingly necessary for financial institutions to outline how they manage sustainability related risks, both due to an increasing interest from stakeholders and due to new regulations. It will be worthwhile keeping an eye on what happens in Brussels, where the European Commission has proposed three separate regulations … Läs mer

GDPR-aktuellt: Höga sanktionsavgifter till portugisiskt sjukhus vid överträdelse av GDPR

Att inte uppfylla de krav som ställs i GDPR kan bli dyrt för företag och myndigheter. I Portugal har nu det första fallet där brister uppdagats lett till högt sanktionsbelopp, även utdelning av sanktionsavgifter enligt tidigare lagstiftning på området har varit i ropet de senaste veckorna. I Portugal fällde den portugisiska motsvarigheten till Datainspektionen ett sjukhus för att ha misslyckats … Läs mer

Fondbolagens 2018

Det har varit ett händelserikt år för fondbolagen och det återstår nu bara några veckor till den 28 december då de bolag som har och vill behålla fonder inom premiepensionssystemet måste ge in ansökningar om att få teckna myndighetens nya avtal. I avtalet ställs kvalitativa krav som går utöver dem som Finansinspektionen och lagstiftaren hittills har ställt. Dessa är viktiga … Läs mer

Open Banking: Trust, Transparency and a mountain of Data

We want to thank you all who attended today’s sold out panel debate on Open Banking! Special thanks to our professional moderator Liselotte Engstam, and all the inspiring speakers for sharing your insights on changed customer behavior (Gustaf Haag – Portfolio Manager, Nordnet), handling Big Data (FCG’s own Joel Nisses and Mikael Forsblom) and the new environment to maneuver in … Läs mer

IDD 2018 – En återblick

Vad hände 2018? Den 1 oktober trädde de nya reglerna för försäkringsdistribution (IDD) i kraft. Den nya lagen om försäkringsdistribution (LFD) grundas på ett EU-direktiv, som i sin tur baseras på vad som sedan tidigare gällt enligt särskilt direktiv för försäkringsförmedlare. Begreppet försäkringsdistributör införs och omfattar nu alla aktörer som distribuerar försäkring, såväl försäkringsförmedlare som försäkringsföretag och andra aktörer som … Läs mer

Ett år med MiFID II

Det har snart gått ett år sedan EU-direktivet om marknader för finansiella instrument, MiFID II, införlivades i Sverige. Hur har det nya regelverket påverkat branschen? Många företag har valt att se över sina affärs- och intäktsmodeller, uppdaterat sina interna processer och upphandlat nya IT-system. Om flödet av tredjepartsersättningar har minskat återstår att se, men en sak är säker – företagen … Läs mer