The Pull of Innovation – A unique evening in the spirit of Innovation!

olofNews

Take the unique opportunity to listen to the Innovation Executive and Author Katherine Radeka. Katherine is the author of High Velocity Innovation and The Shortest Distance Between You and Your New Product and will share how companies like Sunpower, Hyster Yale and the IOT startup Agersens have achieved faster innovation. She’ll share how they overcame the common challenges that teams face when trying to innovate inside a company so that innovation … Läs mer

Jan Sinclair joins FCG’s Board of Directors

olofNews

Today, FCG announces that Jan Sinclair joins the FCG Board of Directors. Jan Sinclair has been a member of the Board of Director’s of SBAB Bank AB (publ) since February 2018 and assumed the position as Chairman of the Board in May 2019 when he also became Chairman of the Board of Directors of one of SBAB Bank AB (publ)’s … Läs mer

EBA’s action plan on sustainable finance

hugoUncategorized

Last Friday EBA published its action plan on sustainable finance including time-lines for reports, guidelines and technical standards mandated to the EBA. The EBA’s responsibility and mandates can be summarised under following legislative acts. Given the complexity of the topic and the deadlines given from legislation and the Commission’s action plan, EBA has set up a working sequence, which can … Läs mer

FCG utser Christine Ehnström till Head of Swedish Consulting och VD för FCG Risk & Compliance AB

olofUncategorized

FCG, specialisterna inom riskhantering, finansiell juridik och affärsstyrning med inriktning mot den finansiella sektorn, tillsätter Christine Ehnström, Partner och affärsområdesansvarig för FCG:s tjänster inom Legal & Compliance, som ansvarig för den svenska konsultverksamheten och VD för FCG Risk & Compliance AB. Christine Ehnström har arbetat på FCG sedan början av 2018 och har över 20 års erfarenhet från finansbranschen med … Läs mer

Enhanced regulation regarding IT and security management in Europe.

hugoUncategorized

Last week, the European Banking Authority (EBA) published the final Guidelines on ICT and security risk management. This Guideline will come into effect on 30th of June 2020 which is a rather short deadline considering the organizational structure and level of detail stated. The guideline defines the minimum requirements on how to manage ICT and security management risk across most … Läs mer

Riksdagen har beslutat om nya regler för pensionsstiftelser

olofUncategorized

Riksdagen beslutade den 13 november 2019 om nya och ändrade regler för pensionsstiftelser. Beslutet innebär en revidering av tryggandelagen och även offentlighets- och sekretesslagen, och är en del av genomförandet av för IORP II-direktivet i svensk rätt. Lagändringarna börjar gälla den 15 december 2019. Ändringar i lag för pensionsstiftelserna handlar i huvudsak om investeringar, företagsstyrning och information till nuvarande och … Läs mer

Riksdagen har beslutat om ny lag om tjänstepensionsföretag

olofUncategorized

Riksdagen beslutade den 13 november 2019 om ny lag för tjänstepensionsföretag. Lagändringarna börjar gälla den 15 december 2019, utom en bestämmelse om avgifter vid återköp och överföring av försäkring som börjar gälla den 1 januari 2020. Förslaget innebär att försäkringsföretag som driver tjänstepensionsverksamhet och nuvarande tjänstepensionskassor kan omvandlas tjänstepensionsföretag samt att nya tjänstepensionsföretag kan startas. Den nya lagen kommer för … Läs mer