Riksdagen har beslutat om nya regler för pensionsstiftelser

olofUncategorized

Riksdagen beslutade den 13 november 2019 om nya och ändrade regler för pensionsstiftelser. Beslutet innebär en revidering av tryggandelagen och även offentlighets- och sekretesslagen, och är en del av genomförandet av för IORP II-direktivet i svensk rätt. Lagändringarna börjar gälla den 15 december 2019. Ändringar i lag för pensionsstiftelserna handlar i huvudsak om investeringar, företagsstyrning och information till nuvarande och … Läs mer

Riksdagen har beslutat om ny lag om tjänstepensionsföretag

olofUncategorized

Riksdagen beslutade den 13 november 2019 om ny lag för tjänstepensionsföretag. Lagändringarna börjar gälla den 15 december 2019, utom en bestämmelse om avgifter vid återköp och överföring av försäkring som börjar gälla den 1 januari 2020. Förslaget innebär att försäkringsföretag som driver tjänstepensionsverksamhet och nuvarande tjänstepensionskassor kan omvandlas tjänstepensionsföretag samt att nya tjänstepensionsföretag kan startas. Den nya lagen kommer för … Läs mer

Varför bör man ha en uppförandekod?

olofUncategorized

Det är ingen nyhet att finansiella företag ska driva sin verksamhet på ett etiskt ansvarsfullt och professionellt sätt samt upprätthålla en sund riskkultur. Ett företag med robust och effektiv styrning och kontroll innebär ofta också ett mer stabilt finansiellt företag med ett större förtroende från kunderna. Förtroende från kunder är av högsta betydelse för finansiella bolag och dess framgång på … Läs mer

FCG har biträtt Bynk AB vid dess ansökan om att bli betalningsinstitut

olofUncategorized

FCG har biträtt Bynk  vid dess ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet som betalningsinstitut. Tillståndet beviljades av Finansinspektionen den 9 oktober 2019. Tillståndet skapar nya möjligheter för Bynk att kunna utveckla och bredda sin verksamhet. FCG:s team bestod av Jimmi Brink, Partner, Daniel Hemselius, Manager och Camilla Baltscheffsky, Manager. Grattis Bynk!

Co-sourcing inom AML

olofUncategorized

Reglerna kring åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har förstärkts och det är ett fokusområde, inte bara hos Finansinspektionen, utan även i media och i samhället i stort. Det har resulterat i att finansmarknadens åtgärder mot penningtvätt är ett hett diskussionsämne och att kraven på Centralt Funktionsansvariga ökat från organisation, ledning, styrelse och Finansinspektionen. FCG noterar att flera företag … Läs mer

How the revised prudential rules for investment firms impacts regulatory reporting

hugoUncategorized

In April 2019, the European Parliament endorsed the revised prudential rules for investment firms, the Investment Firm Regulation (IFR) and the Investment Firm Directive (IFD). The need for stronger capital markets within EU resulted in new tailored and risk-sensitive rules for investment firms. Consequently, the great majority of investment firms will no longer be subject to the requirements set out … Läs mer

FCG har biträtt Open Payments Europe AB vid dess ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet som betalningsinstitut

olofUncategorized

FCG har biträtt Open Payments Europe AB vid dess ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet som betalningsinstitut. Tillståndet beviljades av Finansinspektionen den 8 oktober 2019. Open Payments Europe AB kommer genom att nyttja bankernas öppna API:er tillhandahålla innovativa betaltjänster till både företag och privatpersoner. FCG:s team har bestått av Daniel Hemselius, Manager och Stefan Elofsson, Senior Manager, och Bolaget har uttryckt … Läs mer

EU:s nya bankpaket (CRR II, CRD V) – Klarar ditt företag de ökade rapporteringskraven?

hugoUncategorized

Tidigare under året publicerade EU i sin officiella tidning kapitalkravsförordningen CRR II och kapitalkravsdirektivet CRD V – ett regelverkspaket som kommer ha stor betydelse för banksektorn. Regelverkspaketet introducerar en mängd nyheter för samtliga tillståndspliktiga företag och bör ses som den största förändringen inom kapitaltäckning och regulatorisk rapportering sedan CRR trädde i kraft 2013. Det råder därmed ingen tvekan om att implementationen av CRR … Läs mer

Welcome to FCG, our new Chief People Officer Ellika Gabrielsson!

olofUncategorized

We are very happy to announce the arrival of our new Chief People Officer Ellika Gabrielsson! Ellika has more than 25 years’ experience of business development and HR, ranging from managerial and specialist roles to management consulting. Among many successful companies, Ellika has been with Clas Ohlson, Novare and Assessio: “I’m looking forward to being a part of the FCG … Läs mer

Hoist Finance väljer FCG Oasys för sin hantering av outsourcing

olofUncategorized

Pressmeddelande – Efter lanseringen av FCG Oasys den 30 augusti tillkännager idag FCG, den nordiska marknadsledaren inom risk och compliance, att kredithanteringsaktören Hoist Finance har valt FCG Oasys systemtjänster för sin verksamhet. FCG Oasys är ett system för aktiv hantering av utkontraktering av funktioner i enlighet med Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer som träder i kraft 30 september 2019. ”Hoist Finance … Läs mer