FCG lanserar helhetslösning för myndighetsrapportering

Cecilia Lindhe NadjalinUncategorized

Hur hanterar din verksamhet de nya rapporteringskraven från Finansinspektionen? De nya rapporteringskraven från Finansinspektionen kommer ställa krav på att de verksamheter som berörs kan hantera och leverera filer i ett format kallat XBRL/XML. För många företag kommer detta innebära ökade IT-kostnader, internutbildning i system och inte minst – kunskap om hur man kvalitetssäkrar innehåll enligt de nya formaten. FCG har … Läs mer

FCG talade på Solvency II European Roadshow

Cecilia Lindhe NadjalinUncategorized

Under slutet av mars anordnade Tagetik ”Solvency II European Roadshow” i Sverige och FCG – The Financial Compliance Group var inbjudna som talare. Thomas Nilsson, Director på FCG, talade om Solvens 2 och de rapporteringskrav som kommer på den svenska marknaden. Presentationen gick igenom regelverkets rapporteringskrav på ett övergripande plan och Thomas visade på tidplanen som gäller och vilka krav … Läs mer

Vad händer inom AML-området 2015?

Cecilia Lindhe NadjalinUncategorized

Vill du ta del av förändringarna i regelverken inom penningtvätt och analys av resultatet från FATF utvärdering av Norge? FCG och SAS Institute välkomnar dig till ett frukostseminarium om de kommande förändringarna i regelverken inom penningtvätt. Vi presenterar även vår analys av resultatet från Financial Action Task Force (FATF) utvärdering av Norge och visar på vad detta kan komma att … Läs mer

FCG föreläste på Umeå Universitet

Cecilia Lindhe NadjalinUncategorized

I slutet av terminen fick de som läser sista året på Industriell Ekonomi vid Umeå Universitet lyssna till Mattias Ullsten, Partner på FCG. Mattias, som blivit inbjuden att föreläsa inom kursen ”Enterprise Risk Management”, undervisade och talade om ett av sina specialistämnen: Kreditrisk Studenterna, som läser linjens riskinriktning, fick under föreläsningen konkret och verklighetsanknuten information om kreditrisk i den finansiella sektorn. … Läs mer

FCG i topp – igen!

Cecilia Lindhe NadjalinUncategorized

När Gasellgalan avslutades i Stockholm i början av december stod det klart att FCG inte bara finns med i toppen av Superföretagen i Sverige, utan även bland Stockholms läns Gasellföretag. Av de drygt 300 företagen som Dagens Industri lyfter fram som Gaseller i Stockholms län är FCG nummer 1 av Gasellföretagen inom den finansiella sektorn, och topp 8 av alla listade … Läs mer

Fundamental review of the trading book – slutsatser från första QIS

Cecilia Lindhe NadjalinUncategorized

Baselkommittén har nu publicerat resultatet av den första QIS (Quantitative Impact Study) som genomförts av utvalda banker i Europa. Studien är gjord inom ramen för det som kallas ”Fundamental review of the trading book”: ett förslag på ett nytt ramverk och standard för hur marknadsrisk ska kapitaltäckas och rapporteras.

SFM Stockholm AB lanserar fondhotell på den svenska marknaden

Cecilia Lindhe NadjalinUncategorized

SFM Stockholm AB (”SFM”) har idag erhållit tillstånd från Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet. SFM lanserar under juli sex specialfonder och en värdepappersfond. Under hösten 2014 kommer ytterligare fonder att lanseras i samarbete med externa förvaltare.