Oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr besökte FCG

Cecilia Lindhe NadjalinUncategorized

Den första oktober fick vi besök av Anna König Jerlmyr med anledning av att hon uppmärksammat oss i samband med Gasell-utnämningen. Hon avser att träffa några utvalda gasellföretag i syfte att identifiera gemensamma nyckelfaktorer för en lyckad verksamhet samt vilka för- och nackdelar som finns i Stockholm och på nationell nivå ur ett företagarklimat. Detta ska sedermera utmynna i en … Läs mer

Välbesökt när FCG höll seminarium om MiFID II och provisionsförbudets inverkan på marknaden

Cecilia Lindhe NadjalinUncategorized

Torsdagen den 27/8 bjöd FCG in till seminarium för att diskutera MiFID II och provisionsförbudets effekt på den svenska marknaden. Intresset var stort och seminariet lockade runt 100 personer från berörda bolag i branschen. Inledningsvis presenterade Lennart Krän och Louise Hedqvist från FCG, MiFID II och dess bakgrund samt vart i frågan vi står i dagsläget. Framförallt belystes värdepappersmarknadsutredning betänkande … Läs mer

FCG:s Associateprogram har startat

Cecilia Lindhe NadjalinUncategorized

Den 10 augusti startade vi vårt nya Associateprogram. Många ambitiösa studenter sökte sig under våren till oss, och först med att bli antagna till programmet är Adam Granqvist, Dennis Lindholm, Jeanette Lundius, Louisa Alsterskär och Philip Wahlberg. –  Under våren har vi bedrivit ett omfattande urvalsarbete där vi intervjuat och testat ett stort antal kandidater berättar Kristian Bentzer, Partner och … Läs mer

FCG:s whistleblowerportal

Cecilia Lindhe NadjalinUncategorized

Anställda i banker och värdepappersbolag ska enligt lag, via en oberoende kanal, kunna rapportera faktiska eller potentiella regelöverträdelser som sker i deras verksamhet. Med FCG:s whistleblowerportal kan företag på ett enkelt, snabbt och kostnadseffektivt sätt försäkra sig om att lagkraven uppfylls. Hur fungerar det? Whistleblowerportalen är en webbaserad tjänst där man loggar in och rapporterar en regelöverträdelse i ett standardiserat … Läs mer

FCG lanserar helhetslösning för myndighetsrapportering

Cecilia Lindhe NadjalinUncategorized

Hur hanterar din verksamhet de nya rapporteringskraven från Finansinspektionen? De nya rapporteringskraven från Finansinspektionen kommer ställa krav på att de verksamheter som berörs kan hantera och leverera filer i ett format kallat XBRL/XML. För många företag kommer detta innebära ökade IT-kostnader, internutbildning i system och inte minst – kunskap om hur man kvalitetssäkrar innehåll enligt de nya formaten. FCG har … Läs mer

FCG talade på Solvency II European Roadshow

Cecilia Lindhe NadjalinUncategorized

Under slutet av mars anordnade Tagetik ”Solvency II European Roadshow” i Sverige och FCG – The Financial Compliance Group var inbjudna som talare. Thomas Nilsson, Director på FCG, talade om Solvens 2 och de rapporteringskrav som kommer på den svenska marknaden. Presentationen gick igenom regelverkets rapporteringskrav på ett övergripande plan och Thomas visade på tidplanen som gäller och vilka krav … Läs mer

Vad händer inom AML-området 2015?

Cecilia Lindhe NadjalinUncategorized

Vill du ta del av förändringarna i regelverken inom penningtvätt och analys av resultatet från FATF utvärdering av Norge? FCG och SAS Institute välkomnar dig till ett frukostseminarium om de kommande förändringarna i regelverken inom penningtvätt. Vi presenterar även vår analys av resultatet från Financial Action Task Force (FATF) utvärdering av Norge och visar på vad detta kan komma att … Läs mer

FCG föreläste på Umeå Universitet

Cecilia Lindhe NadjalinUncategorized

I slutet av terminen fick de som läser sista året på Industriell Ekonomi vid Umeå Universitet lyssna till Mattias Ullsten, Partner på FCG. Mattias, som blivit inbjuden att föreläsa inom kursen ”Enterprise Risk Management”, undervisade och talade om ett av sina specialistämnen: Kreditrisk Studenterna, som läser linjens riskinriktning, fick under föreläsningen konkret och verklighetsanknuten information om kreditrisk i den finansiella sektorn. … Läs mer

FCG i topp – igen!

Cecilia Lindhe NadjalinUncategorized

När Gasellgalan avslutades i Stockholm i början av december stod det klart att FCG inte bara finns med i toppen av Superföretagen i Sverige, utan även bland Stockholms läns Gasellföretag. Av de drygt 300 företagen som Dagens Industri lyfter fram som Gaseller i Stockholms län är FCG nummer 1 av Gasellföretagen inom den finansiella sektorn, och topp 8 av alla listade … Läs mer