Fundamental review of the trading book – slutsatser från första QIS

Cecilia Lindhe NadjalinUncategorized

Baselkommittén har nu publicerat resultatet av den första QIS (Quantitative Impact Study) som genomförts av utvalda banker i Europa. Studien är gjord inom ramen för det som kallas ”Fundamental review of the trading book”: ett förslag på ett nytt ramverk och standard för hur marknadsrisk ska kapitaltäckas och rapporteras.

SFM Stockholm AB lanserar fondhotell på den svenska marknaden

Cecilia Lindhe NadjalinUncategorized

SFM Stockholm AB (”SFM”) har idag erhållit tillstånd från Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet. SFM lanserar under juli sex specialfonder och en värdepappersfond. Under hösten 2014 kommer ytterligare fonder att lanseras i samarbete med externa förvaltare.