Varför bör man ha en uppförandekod?

olofUncategorized

Det är ingen nyhet att finansiella företag ska driva sin verksamhet på ett etiskt ansvarsfullt och professionellt sätt samt upprätthålla en sund riskkultur. Ett företag med robust och effektiv styrning och kontroll innebär ofta också ett mer stabilt finansiellt företag med ett större förtroende från kunderna. Förtroende från kunder är av högsta betydelse för finansiella bolag och dess framgång på … Läs mer

FCG har biträtt Bynk AB vid dess ansökan om att bli betalningsinstitut

olofUncategorized

FCG har biträtt Bynk  vid dess ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet som betalningsinstitut. Tillståndet beviljades av Finansinspektionen den 9 oktober 2019. Tillståndet skapar nya möjligheter för Bynk att kunna utveckla och bredda sin verksamhet. FCG:s team bestod av Jimmi Brink, Partner, Daniel Hemselius, Manager och Camilla Baltscheffsky, Manager. Grattis Bynk!

Co-sourcing inom AML

olofUncategorized

Reglerna kring åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har förstärkts och det är ett fokusområde, inte bara hos Finansinspektionen, utan även i media och i samhället i stort. Det har resulterat i att finansmarknadens åtgärder mot penningtvätt är ett hett diskussionsämne och att kraven på Centralt Funktionsansvariga ökat från organisation, ledning, styrelse och Finansinspektionen. FCG noterar att flera företag … Läs mer

How the revised prudential rules for investment firms impacts regulatory reporting

hugoUncategorized

In April 2019, the European Parliament endorsed the revised prudential rules for investment firms, the Investment Firm Regulation (IFR) and the Investment Firm Directive (IFD). The need for stronger capital markets within EU resulted in new tailored and risk-sensitive rules for investment firms. Consequently, the great majority of investment firms will no longer be subject to the requirements set out … Läs mer

FCG har biträtt Open Payments Europe AB vid dess ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet som betalningsinstitut

olofUncategorized

FCG har biträtt Open Payments Europe AB vid dess ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet som betalningsinstitut. Tillståndet beviljades av Finansinspektionen den 8 oktober 2019. Open Payments Europe AB kommer genom att nyttja bankernas öppna API:er tillhandahålla innovativa betaltjänster till både företag och privatpersoner. FCG:s team har bestått av Daniel Hemselius, Manager och Stefan Elofsson, Senior Manager, och Bolaget har uttryckt … Läs mer

EU:s nya bankpaket (CRR II, CRD V) – Klarar ditt företag de ökade rapporteringskraven?

hugoUncategorized

Tidigare under året publicerade EU i sin officiella tidning kapitalkravsförordningen CRR II och kapitalkravsdirektivet CRD V – ett regelverkspaket som kommer ha stor betydelse för banksektorn. Regelverkspaketet introducerar en mängd nyheter för samtliga tillståndspliktiga företag och bör ses som den största förändringen inom kapitaltäckning och regulatorisk rapportering sedan CRR trädde i kraft 2013. Det råder därmed ingen tvekan om att implementationen av CRR … Läs mer

Welcome to FCG, our new Chief People Officer Ellika Gabrielsson!

olofUncategorized

We are very happy to announce the arrival of our new Chief People Officer Ellika Gabrielsson! Ellika has more than 25 years’ experience of business development and HR, ranging from managerial and specialist roles to management consulting. Among many successful companies, Ellika has been with Clas Ohlson, Novare and Assessio: “I’m looking forward to being a part of the FCG … Läs mer

Hoist Finance väljer FCG Oasys för sin hantering av outsourcing

olofUncategorized

Pressmeddelande – Efter lanseringen av FCG Oasys den 30 augusti tillkännager idag FCG, den nordiska marknadsledaren inom risk och compliance, att kredithanteringsaktören Hoist Finance har valt FCG Oasys systemtjänster för sin verksamhet. FCG Oasys är ett system för aktiv hantering av utkontraktering av funktioner i enlighet med Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer som träder i kraft 30 september 2019. ”Hoist Finance … Läs mer

FI befarar brister i den samlade kompetensen hos försäkringsföretagens styrelser

olofUncategorized

Under 2018 genomförde FI en fördjupad analys om hur försäkringsföretagen tolkar Solvens II-regelverket om styrelsens samlade kompetens, vilka processer de har för att säkerställa att de uppfyller kravet på samlad kompetens och vilka svårigheter företagen upplever. Analysens underlag bestod av enkäter riktade till försäkringsföretagen, inhämtade styrdokument rörande lämplighetsbedömningen samt intervjuer med bl.a. styrelseledamöter och tjänstemän. Försäkringsföretag vars styrelse inte lever … Läs mer

Hoist Finance chooses FCG Oasys for management of outsourcing activities

olofUncategorized

Press Release – Following the launch of FCG Oasys on August 30th 2019, FCG, the Nordic Risk and Compliance market leader, today announces that the financial services company Hoist Finance has chosen the FCG Oasys system services. FCG Oasys is a system for active management of outsourcing arrangements in accordance with the European Banking Authority (EBA) guidelines that enter into … Läs mer