FCG

FCG

Östermalmstorg 1, 5tr
SE-114 42, Stockholm
Sverige

Org. nr. 556753-0273

Se i Google maps
Växel: +46 8 41 07 59 10
E-post: info@fcg.se

Jenny Westin

Senior Manager
Risk
+46 72 179 49 84
jenny.westin@fcg.se

Jenny Westin

Senior Manager

CV

Kristian Bentzer

Managing Partner

+46 766 35 05 07
kristian.bentzer@fcg.se

Kristian Bentzer

Managing Partner

Kompetens: Kristian har arbetat mer än 15 år i finansbranschen inom områden som riskkontroll, treasuryverksamhet, regelgivning och tillsyn samt strategisk rådgivning till större finansiella företag. Kristian drivs av att hjälpa banker och andra finansiella aktörer att bli mer effektiva i sin verksamhet, anpassa sig till nya finansiella regelverk och uppdatera sin verksamhet i linje med nya framsteg och ny branschstandard.

Erfarenhet: Kristian har innan FCG arbetat på SEB, Finansinspektionen och PWC.

Utbildning: Magisterexamen i ekonomi med matematisk inriktning (Master of Science).

CV

Johan Cristvall

Partner & Marketing Manager

+46 766 35 05 00
johan.cristvall@fcg.se

Johan Cristvall

Partner & Marketing Manager

Kompetens: Johans huvudsakliga kompetens har sin grund i en förståelse för finansiella regelverk, risk- och kapitalhantering samt intern styrning och kontroll. Johan lockas speciellt av frågor om hur verksamheter strategiskt och metodmässigt ska finna effektiva styrmodeller i syfte att uppnå önskade affärsmål, under förutsättning att en hållbar efterlevnad och ett gott anseende säkerställs. Detta involverar strategiska utmaningar, tekniska lösningar så väl som kulturella förändringar. Frågor som Johan är mycket engagerad i och är övertygad om måste ske individuellt och verksamhetsanpassat.

Erfarenhet: Johan har arbetat på Finansinspektionen, Länsförsäkringar Bank och KPMG innan FCG.

Utbildning: Magisterexamen i Nationalekonomi och kandidatexamen i statistik.

CV

Thomas Nilsson

Partner & Head of Sales

+46 766 35 05 08
thomas.nilsson@fcg.se

Thomas Nilsson

Partner & Head of Sales

Kompetens: Thomas har erfarenhet av förändringsarbete, framförallt inom den finansiella sektorn. Genom djup kompetens inom risk- och kapitalfrågor i kombination med verksamhetsförståelse kan Thomas bidra till anpassade och effektiva lösningar. Thomas har erfarenhet från såväl komplexa projekt till att agera CRO i linjen. Thomas har även erfarenhet från CFO-agendan och har arbetat med styrningsfrågor relaterade till kapital. Thomas brinner för morgondagens finansmarknad och arbetar ständigt med att utveckla morgondagens erbjudande och lösningar.

Erfarenhet: Thomas har varit på FCG sedan våren 2011 och har tidigare arbetat som konsult på PwC och innan dess på Ålandsbanken. Thomas har huvudsakligen arbetat med banker, försäkringsbolag och värdepappersbolag.

Utbildning: MSc Business Administration, Finance, Stockholm Business School. Business Studies, Korea University School of Business.

Laura Åkerman

Kontors- och eventansvarig

+46 76 630 91 51
laura.akerman@fcg.se

Laura Åkerman

Kontors- och eventansvarig

CV

Johan Schagerström

Partner & CEO
FCG Fonder
+46 730 70 31 25
johan.schagerstrom@fcgfonder.se

Johan Schagerström

Partner & CEO

Kompetens: Johan har bred erfarenhet från finansbranschen och har arbetet med allt från uppstart av fonder till förvaltning. Han har mycket stor erfarenhet av regelbaserad förvaltning och är väldigt intresserad av utveckling och paketering av nya idéer inom fond.

Erfarenhet: Johan kommer närmast från en roll som senior fondförvaltare på Handelsbanken Kapitalförvaltning med ansvar för några av Handelsbankens mest populära fonder.

Utbildning: Johan är SWEDSEC-licensierad och har läst ekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Dessutom är Johan vidareutbildad på IFL vid Handelshögskolan i Stockholm.