FCG

FCG

Östermalmstorg 1, 5tr
SE-114 42, Stockholm
Sverige

Org. nr. 556753-0273

Se i Google maps
Växel: +46 8 41 07 59 10
E-post: info@fcg.se

CV

Kristian Bentzer

Managing Partner

+46 766 35 05 07
kristian.bentzer@fcg.se

Kristian Bentzer

Managing Partner

Kompetens: Kristian har arbetat mer än 15 år i finansbranschen inom områden som riskkontroll, treasuryverksamhet, regelgivning och tillsyn samt strategisk rådgivning till större finansiella företag. Kristian drivs av att hjälpa banker och andra finansiella aktörer att bli mer effektiva i sin verksamhet, anpassa sig till nya finansiella regelverk och uppdatera sin verksamhet i linje med nya framsteg och ny branschstandard.

Erfarenhet: Kristian har innan FCG arbetat på SEB, Finansinspektionen och PWC.

Utbildning: Magisterexamen i ekonomi med matematisk inriktning (Master of Science).

CV

Henrik Nilsson

Director & Team Leader
Risk
+46 76 635 19 37
henrik.nilsson@fcg.se

Henrik Nilsson

Director & Team Leader

Kompetens: Henrik har arbetat mer än 10 år i finansbranschen inom områden som kapitalplanering, riskkontroll, IT-lösningar samt strategisk rådgivning till större finansiella företag. Henrik drivs av att hjälpa finansiella aktörer att upprätta robusta och väl underbyggda lösningsförslag i syfte att ytterligare effektivisera verksamheterna såväl lönsamhetsmässigt som utifrån ett slutkundperspektiv.

Erfarenhet: Henrik har innan FCG bland annat arbetat på SEB och Citibank.

Utbildning: Magisterexamen i Statskunskap och Nationalekonomi med ekonometrisk inriktning (Master of Science).

Olof Rosvall

Nordic Head of Communication

+46 73 253 11 11
olof.rosvall@fcg.se

Olof Rosvall

Nordic Head of Communication

Johan Alm

Senior Manager
Finans
+46 76 649 11 67
johan.alm@fcg.se

Johan Alm

Senior Manager

Edit Feleki Zander

Manager
Compliance
+46 76 639 48 44
edit.feleki@fcg.se

Edit Feleki Zander

Manager

Josephine Werne

Senior Associate
Risk
+46 76 635 19 32
josephine.werne@fcg.se

Josephine Werne

Senior Associate

Jan Svensson

Senior Manager
Finans
+4676 649 11 64
jan.svensson@fcg.se

Jan Svensson

Senior Manager

Elie Saba

Senior Manager
Risk
+46 76 649 11 69
elie.saba@fcg.se

Elie Saba

Senior Manager

Robert Andersson

Senior Associate
Analytics
+46 72 179 49 64
robert.andersson@fcg.se

Robert Andersson

Senior Associate

Jonatan Larsen

Senior Manager
Finans
+46 72 179 49 77
jonatan.larsen@fcg.se

Jonatan Larsen

Senior Manager

CV

Jimmi Brink

Partner & Business Manager
Finance
+46 766 35 05 02
jimmi.brink@fcg.se

Jimmi Brink

Partner & Business Manager

Kompetens: Jimmi har sedan 2001 arbetat med finansiella verksamheter från flera perspektiv, som finansinspektör, lobbyist för bankerna och problemlösare inom bank. Jimmi har bl.a. omfattande erfarenhet av tillsyn och dialog med myndigheter, komplex regelverksanpassning och styrning av finansiell verksamhet.

Erfarenhet: Jimmi har tidigare jobbat på Finansinspektionen, Bankföreningen och SEB.

Utbildning: Magisterexamen i nationalekonomi, finansiell inriktning, Lunds universitet.

CV

Johan Cristvall

Partner & Marketing Manager

+46 766 35 05 00
johan.cristvall@fcg.se

Johan Cristvall

Partner & Marketing Manager

Kompetens: Johans huvudsakliga kompetens har sin grund i en förståelse för finansiella regelverk, risk- och kapitalhantering samt intern styrning och kontroll. Johan lockas speciellt av frågor om hur verksamheter strategiskt och metodmässigt ska finna effektiva styrmodeller i syfte att uppnå önskade affärsmål, under förutsättning att en hållbar efterlevnad och ett gott anseende säkerställs. Detta involverar strategiska utmaningar, tekniska lösningar så väl som kulturella förändringar. Frågor som Johan är mycket engagerad i och är övertygad om måste ske individuellt och verksamhetsanpassat.

Erfarenhet: Johan har arbetat på Finansinspektionen, Länsförsäkringar Bank och KPMG innan FCG.

Utbildning: Magisterexamen i Nationalekonomi och kandidatexamen i statistik.

CV

Jesper Dahllöf

Partner & Business Manager
Compliance
+46 766 35 05 05
jesper.dahllof@fcg.se

Jesper Dahllöf

Partner & Business Manager

Kompetens: Jesper har varit verksam inom finansbranschen sedan början av 2000-talet och har en gedigen kunskap om såväl regelverket för den finansiella sektorn som goda kunskaper om hur tillsynsmyndigheten agerar. Jesper motiveras av att bidra till genomförande och tillämpning av komplicerade regelverk anpassat efter den individuella kundens förutsättningar. Avsikten är att råden ska fungera för kunden och samtidigt bidra till en bättre fungerande finanssektor. Erfarenheten visar att en god intern styrning och kontroll ofta är intimt förenad med ökad affärsnytta.

Erfarenhet: Jesper började på FCG i januari 2012. Dessförinnan har han arbetat på SEB och Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Mellan 2006 och 2012 var Jesper verksam på Finansinspektionens rättsavdelning, primärt med frågor om tillstånd och tillsyn.

Utbildning: Kurser i ekonomisk historia och statsvetenskap samt Jur. kandexamen på Stockholms Universitet. Jesper har genomfört SwedSec.

CV

Anna Fryklund

Director & Team Leader
Compliance
+46 766 35 05 01
anna.fryklund@fcg.se

Anna Fryklund

Director & Team Leader

Kompetens: Anna har en gedigen erfarenhet av att leda och utveckla compliancefunktioner, anpassa verksamheter till nya regelverk och bistå vid styrningsfrågor för finansiella företag. Anna har erfarenhet av både stora och små företag där utmaningarna kan vara vitt skilda från varandra. Anna drivs av att hjälpa företag med komplexa regelverksfrågor och omsätta dessa på ett så enkelt och begripligt sätt som möjligt. Att tillsammans med kund hitta lösningar som fungerar i affärsverksamheten och som uppfyller tillsynsmyndighetens krav, samt bidra till ökat kundförtroende, är verkligen något Anna brinner för.

Erfarenhet: Anna har arbetat på Swedbank och Finansinspektionen innan hon anslöt till FCG.

Utbildning: Juristexamen från Stockholms Universitet, med inriktning mot reglering av finansiella företag.

CV

Johan Lindqvist

Director & Team Leader
Risk
+46 766 30 91 53
johan.lindqvist@fcg.se

Johan Lindqvist

Director & Team Leader

Kompetens: Johan har arbetat inom försäkringsbranschen sedan 1999, och har en gedigen kunskap om såväl regelverk för den finansiella sektorn som affärsverksamheten. Johan har erfarenhet av styrning, riskhantering, kapitalhantering, ORSA, aktuariella beräkningar och modellering av kapitalkrav. Lämpliga roller för Johan skulle vara som rådgivare till styrelse, ledning eller verksamhet, tillfällig linjechef (t.ex. CRO), projektledare eller specialist inom regelverk, styrning och riskhantering.

Erfarenhet: Innan FCG har Johan arbetat på If, Folksam och Bliwa i roller som CRO, chef för riskkontroll, linjechef, projektledare, aktuarie och kundanalytiker. Som konsult på FCG har Johan bl.a. arbetat med koordinerande ansvar för riskfunktionen, internrevisionsgranskningar, projektledning, implementering av Solvens II Pelare 2 och rådgivning och stöd inom regelverk, företagsstyrning, riskhantering, kapitalhantering och ORSA.

Utbildning: Magisterexamen i Statistik och kandidatexamen i Företagsekonomi. Flertalet aktuariekurser, kurser i matematisk statistik samt chefs-, ledar- och projektledarkurser.

CV

Therése Marcks von Würtemberg

Partner & Business Manager
Compliance
+46 766 35 19 30
therese.marcks@fcg.se

Therése Marcks von Würtemberg

Partner & Business Manager

Kompetens: Therése har en lång och bred erfarenhet av finansiella regelverk och intern styrning och kontroll i olika finansiella verksamheter och är en ofta anlitad föreläsare inom området. Therése brinner för att öka verksamheternas förståelse för dessa frågor, behov av engagemang i dem och hur de utöver regelefterlevnad kan bidra till en ökad affärsnytta och minskade risker. Therése lockas vidare av att i samarbete med bolagen hitta pragmatiska och anpassade lösningar som fungerar i den löpande affärsverksamheten och också uppfyller lagstiftares och tillsynsmyndigheters krav.

Erfarenhet: Therése har arbetat som jurist vid Finansinspektionens rättsavdelning, som complianceansvarig på East Capital Asset Management AB och som konsult hos PWC innan hon anslöt sig till FCG 2012.

Utbildning: jur kandexamen från Stockholms Universitet.

CV

Thomas Nilsson

Partner & Head of Sales

+46 766 35 05 08
thomas.nilsson@fcg.se

Thomas Nilsson

Partner & Head of Sales

Kompetens: Thomas har erfarenhet av förändringsarbete, framförallt inom den finansiella sektorn. Genom djup kompetens inom risk- och kapitalfrågor i kombination med verksamhetsförståelse kan Thomas bidra till anpassade och effektiva lösningar. Thomas har erfarenhet från såväl komplexa projekt till att agera CRO i linjen. Thomas har även erfarenhet från CFO-agendan och har arbetat med styrningsfrågor relaterade till kapital. Thomas brinner för morgondagens finansmarknad och arbetar ständigt med att utveckla morgondagens erbjudande och lösningar.

Erfarenhet: Thomas har varit på FCG sedan våren 2011 och har tidigare arbetat som konsult på PwC och innan dess på Ålandsbanken. Thomas har huvudsakligen arbetat med banker, försäkringsbolag och värdepappersbolag.

Utbildning: MSc Business Administration, Finance, Stockholm Business School. Business Studies, Korea University School of Business.

CV

Johan Schagerström

Partner & CEO
FCG Fonder
+46 730 70 31 25
johan.schagerstrom@fcgfonder.se

Johan Schagerström

Partner & CEO

Kompetens: Johan har bred erfarenhet från finansbranschen och har arbetet med allt från uppstart av fonder till förvaltning. Han har mycket stor erfarenhet av regelbaserad förvaltning och är väldigt intresserad av utveckling och paketering av nya idéer inom fond.

Erfarenhet: Johan kommer närmast från en roll som senior fondförvaltare på Handelsbanken Kapitalförvaltning med ansvar för några av Handelsbankens mest populära fonder.

Utbildning: Johan är SWEDSEC-licensierad och har läst ekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Dessutom är Johan vidareutbildad på IFL vid Handelshögskolan i Stockholm.

CV

Mattias Ullsten

Partner & Business Manager
Risk
+46 766 35 05 03
mattias.ullsten@fcg.se

Mattias Ullsten

Partner & Business Manager

Kompetens: Mattias huvudsakliga kompetens har sin grund i risk- och kapitalhantering samt intern styrning och kontroll med särskilt fokus på kreditinstitut. Vidare har Mattias en djup teknisk och matematisk kompetens. Mattias brinner för utveckling och att finna hållbara och verksamhetsanpassade lösningar på komplexa problemställningar. Att tillsammans med kund ta fram ett konkret förslag, implementera detta i verksamheten och därefter se de positiva effekterna är något som verkligen engagerar Mattias.

Erfarenhet: Mattias har jobbat med riskhantering på Swedbank och Länsförsäkringar Bank innan FCG.

Utbildning: Civilingenjör i Teknisk Fysik från Umeå Universitet.

CV

Fredrik Ohlsson

Partner & Team Leader
Risk
+46 72 179 49 51
fredrik.ohlsson@fcg.se

Fredrik Ohlsson

Partner & Team Leader

Kompetens: Fredrik har lång erfarenhet av riskhantering från flera olika perspektiv och branscher, som operativa risker, IT-risker, ERM, informationssäkerhet, M&A, internrevision och IT-styrning. Fredrik har haft roller som operativ riskchef, säkerhetschef och IT-chef med erfarenhet från både linjearbete och som inhyrd konsult.

Erfarenhet: Fredrik har tidigare arbetat på SBAB Bank AB, KPMG och dessförinnan på olika IT-bolag.

Utbildning: Magisterexamen i datavetenskap och matematik, med inriktning på ledningssystem och riskhantering. Fredrik är CISA, CISM, CRISC, CGEIT och CISSP certifierad.

CV

Mikael Forsblom

Partner
Customer Insight
+46 766 49 83 13
mikael.forsblom@fcg.se

Mikael Forsblom

Partner

Kompetens: Mikael lång erfarenhet av förändringsarbete kopplat till datadrivet beslutsfattande inom organisationer. Mikael har arbetat mer än 15 år inom finansbranschen och i flertal ledande befattningar. Mikael brinner för att hjälpa företag att skapa konkurrensfördelar med hjälp av data och för de förändringsprocesser som behövs för att uppnå varaktiga resultat. Mikael har jobbat mycket med affärs- och verksamhetsutveckling och vill vara med och skapa morgondagens lösningar på finansmarknaden.

Erfarenhet: Innan FCG har Mikael bland annat arbetat som chef för Analys- och konsultverksamheten på UC och som analytiker inom försäkringsvärlden och inom reseindustrin. Mikael har flerårig erfarenhet av linjechefsarbete och arbete på koncernledningsnivå.

Utbildning: Magisterexamen i Statistik från Stockholms universitet. Flertal ledarskaps- och projektledningsutbildningar.

 

CV

Markus Wahlgren

Partner & Business Manager
Customer Insight
+46 76 649 83 10
markus.wahlgren@fcg.se

Markus Wahlgren

Partner & Business Manager

Kompetens: Markus huvudsakliga kompetens har sin grund i datadriven analys, från datalagring och avancerad analytisk metodik till verksamhetsanpassning. Markus brinner för att driva frågor kring hur analys i kombination med Big Data kan göras till en konkurrensfördel för bolag och bidra till att öka bolagens lönsamhet, både på kort och lång sikt. Markus arbetar mycket med verksamhetsutveckling och lockas av att tillsammans med kunder skapa morgondagens verksamhetsanpassade lösningar för att uppnå och överträffa uppsatta affärsmål.

Erfarenhet: Innan FCG har Markus arbetat med att starta upp en konsultverksamhet på UC, risk management på EY, marknadsriskmodellering på Handelsbanken och riskmodellering / riskhantering på Klarna.

Utbildning: Civilingenjör i Industriell Ekonomi från Lunds Tekniska Högskola, inriktning mot matematisk modellering och risk management.