FCG / Om oss / Om FCG

Om FCG


Som finansiella konsulter är vår ambition att driva praxis, se nya möjligheter och hitta innovativa lösningar. Det ligger i vårt DNA att ligga i framkant inom våra specialistområden och utmana våra kunder att tänka nytt och få deras verksamhet att växa. Vi arbetar långsiktigt i partnerskap och stödjer på så sätt genom hela behovskedjan från övergripande analyser till implementering och förvaltning.

FCG har sin grund i svensk och internationell normgivning och implementering av finansiella regler, i praktiken uttryckt som risk- och kapitalhantering, compliance och en överlag god intern styrning och kontroll för marknadsaktörer. Syftet är huvudsakligen att för våra kunder säkerställa ett gott anseende, att de efterlever krav och får maximal utväxling av affären givet den risk som tas. Genom FCG:s utveckling och förfinat fokus inom affärsstyrning är vi nu unika i Norden vad gäller att etablera strategier och effektiva processer som möjliggör för våra finansiella kunder att bygga framtidens verksamhet på rätt kunder, produkter, priser och kanaler.

Vi finns i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Tyskland, och har sedan starten 2008 byggt upp en verksamhet med omkring 200 specialister inom juridik, finansiell ekonomi, redovisning, matematik och aktuarier. FCG har kunder inom alla segment och storlekar som står under Finansinspektionens tillsyn och vi hjälper även företag inom andra industrier som möter en reglering eller ser nyttan av en god företagsstyrning samt hantering av kredit-, finans- och riskfrågor.

Redefining the finance industry from FCG on Vimeo.

 

Press


Pressmeddelande 01/02/17

”FCG förstärker med nytt team inom operativa risker ”
FCG befäster sin ledande position inom riskhantering genom att förstärka inom operativ risk och informationssäkerhet. Nu tillsätter FCG ett nytt team inom riskhantering med fokus på att möta de allt starkare behoven och kraven inom operativ risk och informationssäkerhet i finansbranschen…

Läs hela pressmeddelandet här >>

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.
Eller läs gärna mer om de senaste nyheterna.

Vill du veta mer?

Ellika Gabrielsson

Chief People Officer

HR

+46 73 253 11 17

ellika.gabrielsson@fcg.se

Pressbild och logotyp kan laddas ned högst upp.

Kontor


 

FCG Stockholm

Östermalmstorg 1, 5tr
SE-114 42, Stockholm
Sverige

Org. nr. 559005-7773

Karta

Växel: +46 8 41 07 59 10
E-post: info@fcg.se

FCG Malmö

Skomakaregatan 7
SE-211 34 Malmö
Sverige

Org. nr. 559005-7773

Karta

Växel: +46 8 41 07 59 10
E-post: info@fcg.se

FCG København

Amaliegade 5 C, 3. sal
DK-1256 København K
Danmark

Cvr. 25545966

Karta

Växel: +45 70 20 69 60
E-post: info@fcg.dk

FCG Helsinki

Regus
Mannerheimintie 12B 5th
00100 Helsinki

Karta

Växel: +46 8 41 07 59 10
E-post: info@fcg.se

FCG Frankfurt

FCG Risk & Compliance GmbH
Taunusanlage 8
60329 Frankfurt am Main

Map

Phone: +46 8 41 07 59 10
E-mail: info@fcg.se

Kontaktpersoner


 

Kompetens

Kristian har arbetat mer än 15 år i finansbranschen inom områden som riskkontroll, treasuryverksamhet, regelgivning och tillsyn samt strategisk rådgivning till större finansiella företag. Kristian drivs av att hjälpa banker och andra finansiella aktörer att bli mer effektiva i sin verksamhet, anpassa sig till nya finansiella regelverk och uppdatera sin verksamhet i linje med nya framsteg och ny branschstandard.

Erfarenhet

Kristian har innan FCG arbetat på SEB, Finansinspektionen och PWC.

Utbildning

Magisterexamen i ekonomi med matematisk inriktning (Master of Science).

Kristian Bentzer